Stage

Binnen de opleiding tot apotheker neemt de stage een belangrijke plaats in. Zij is de afronding van een wetenschappelijke opleiding en heeft tot doel de wetenschappelijke kennis en de vaardigheden die de student tijdens de opleiding verworven heeft te toetsen, toe te passen of verder uit te diepen door de confrontatie met de praktijksituatie.

Stage in de officina

Stage in het ziekenhuis

Minerva

Hoe word ik stagemeester?

Contact

Inge Van Tongelen
Harelbekestraat 72
9000 Gent
Tel. 09/264.80.43
Fax. 09/264.81.87
Inge.VanTongelen@UGent.be