Studeren in het buitenland

Aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen kan je tijdens je studies naar het buitenland.

Wanneer kan ik naar het buitenland?

Om praktische/organisatorische redenen valt de uitwisselingsperiode in de FFW (voor de master in de Farmaceutische Zorg en de master in de Geneesmiddelenontwikkeling) samen met de periode waarin de "Masterproef" is geprogrammeerd, d.i. het 2de semester van de 1ste master. Gewoonlijk zal de Erasmusstudent in de gastinstelling betrokken worden bij een onderzoeksproject. Het uitgevoerde onderzoek dient (net als bij een onderzoekstage) gerapporteerd te worden in een masterproef. Om de buitenlandse promotor toe te laten deze masterproef na te lezen en te beoordelen, zal die in het Engels worden opgesteld. Voor de uiteindelijke quotering worden zowel de onderzoeksresultaten als de voorstelling/verdediging aan de UGent in rekening gebracht. Het deel in uitwisseling bedraagt 23 studiepunten, aangevuld met een extra studiepunt voor de verdediging aan de UGent, wat overeenkomt met de 24 studiepunten die de masterproef omvat.

Waar kan ik op Erasmus?

Er zijn voor academijaar 2023-2024 meer dan 60 plaatsen beschikbaar binnen en buiten Europa. 

Hoe en wanneer aanvragen?

Op maandag 27 november 2023 om 19 uur wordt in auditorium B een Infosessie Erasmus gegeven voor de 3de BA studenten (ook 1ste en 2de BA studenten zijn welkom) waarbij allerlei praktische aspecten over de buitenlandse uitwisseling belicht worden. In deze infosessie wordt ook een overzicht gegeven van alle buitenlandse instellingen waaraan de masterproef kan uitgevoerd worden, zowel binnen als buiten de Erasmuszone.
Op maandag 4 december 2023 om 19 wordt nog een online Vragensessie Uitwisseling buiten de Erasmuszone georganiseerd, specifiek voor de plaatsen buiten de Erasmuszone, waarin toegelicht wordt hoe de selectie voor die plaatsen verloopt en hoe het beurzensysteem werkt.

Studenten die hun masterproef in het buitenland willen uitvoeren met Erasmus (Erasmus Study of Erasmus Traineeship, afhankelijk van de Erasmusplaats), zullen hun voorkeur(en) kunnen aangeven begin februari. De selectie gebeurt (net zoals voor de andere onderzoekstages) aan de hand van een geleide loting door de FSA.

De selectie voor de masterproeven buiten de Erasmuszone verloopt vóór die van de Erasmusplaatsen en wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt zodat studenten die niet geselecteerd zijn nog kunnen deelnemen aan de selectie voor de Erasmusplaatsen.

Meer informatie

Voor algemene informatie i.v.m. de mogelijkheden van het Erasmusprogramma kan je terecht bij de Afdeling Internationalisering  van de UGent.

Stappenplan Erasmus Study

Stappenplan Erasmus Traineeship

Stappenplan Erasmus Belgica

Stappenplan Uitwisseling buiten de Erasmuszone

Voor specifieke vragen over de buitenlandse onderzoeksstage bij FFW kan je contact opnemen met Annelies Cornelis

Ufora-Welcome Abroad

Contact

Binnen de faculteit Farmaceutische Wetenschappen worden internationale onderwijsinitiatieven gecoördineerd door de Facultaire Commissie voor Internationalisering (FCI).