Met Erasmus naar het buitenland

Aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen kan je via het Erasmus programma een deel van je studies in het buitenland doorbrengen. Hier vind je alle belangrijke informatie in verband met Erasmus.

Wanneer kan ik naar het buitenland?

Om praktische/organisatorische redenen valt de uitzendperiode in de FFW samen met de periode waarin de "Masterproef" is geprogrammeerd, d.i. het 2de semester van de 1ste master. Gewoonlijk zal de Erasmusstudent in de gastinstelling betrokken worden bij een onderzoeksproject. Het uitgevoerde onderzoek dient (net als bij een onderzoekstage) gerapporteerd te worden in een masterproef. Om de buitenlandse promotor toe te laten deze masterproef na te lezen en te beoordelen zal deze in het Engels worden opgesteld. Voor de uiteindelijke quotering worden zowel de onderzoeksresultaten als de voorstelling/verdediging aan de UGent in rekening gebracht. Het deel in uitwisseling bedraagt 23 studiepunten, aangevuld met een extra studiepunt voor de verdediging aan de UGent, wat overeenkomt met de 24 studiepunten die de masterproef omvat.

Waar kan ik op Erasmus?

Er zijn voor academiejaar 2021-2022 meer dan 50 plaatsen beschikbaar binnen en buiten Europa

Hoe en wanneer aanvragen?

Voor de kerstvakantie wordt elk jaar een Erasmus infosessie gegeven voor de 3de BA studenten waarbij allerlei praktische aspecten zullen belicht worden. In deze infosessie zal ook een overzicht gegeven worden van alle mogelijke buitenlandse instellingen waaraan de masterproef kan uitgevoerd worden.
Studenten die hun masterproef  in het buitenland willen uitvoeren kunnen hun voorkeur(en) aangeven bij de bekendmaking van alle masterproefthema’s.
De selectie gebeurt (net zoals voor de andere onderzoekstages) aan de hand van een geleide loting door de FSA. De definitieve toewijzing van de Erasmusplaatsen wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt zodat studenten die niet geselecteerd zijn nog de tijd krijgen om alsnog in te tekenen voor een “binnenlandse onderzoeksstage” van hun voorkeur.

Meer informatie

Voor algemene informatie i.v.m. de mogelijkheden van het Erasmusprogramma kan je terecht bij de Afdeling Internationalisering van de UGent.

Voor specifieke vragen over buitenlandse onderzoeksstage bij FFW kan je contact opnemen met Annelies Cornelis

Contact

Binnen de faculteit Farmaceutische Wetenschappen worden internationale onderwijsinitiatieven gecoördineerd door de Facultaire Commissie voor Internationalisering (FCI).