Geïndividualiseerd Traject

Facultaire info m.b.t. het geïndividualiseerd traject vind je in de GIT-regels en op Minerva onder Faculteit Farmaceutische Wetenschappen > Documenten > GIT.