Bachelor- & Masteropleiding Tandheelkunde

Om te mogen starten in de opleiding tot tandarts moet je geslaagd zijn voor het toelatingsexamen.

Het tandheelkundig onderwijs aan de Universiteit Gent is op zijn minst uniek te noemen: de studenten krijgen tijdens hun 3-jarige bacheloropleiding een uitgebreide theoretische kennis mee. Daarnaast beginnen onze studenten al vroeg aan het klinische werk en komen zij reeds vanaf de derde bachelor in aanraking met patiënten, iets wat enkel nog verdiept wordt in de 2-jarige masteropleiding.

 

Bachelor of Science in de Tandheelkunde

Welke vakken staan op het programma van je eerste jaar? Welke onderwerpen
komen aan bod? We gaan er hier wat dieper op in zodat je een goed beeld
krijgt van je eerste jaar aan de universiteit. Een vlotte start is cruciaal en de
beste garantie op succes.

Master of Science in de Tandheelkunde

De kennis uit de bacheloropleiding wordt nu nog meer klinisch vertaald. Grote nadruk ligt op verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines: dentale radiologie, materiaalwetenschappen, prothetiek, endodontie, parodontologie, orthodontie en kindertandheelkunde.