Bachelor in de Tandheelkunde

Welkom op de infopagina van de opleiding Tandheelkunde!

Op deze pagina kan je cursussen inkijken, vragen stellen, kijken naar getuigenissen en op je eigen tempo ontdekken of de opleiding bij jou past.

Als je kiest voor Tandheelkunde, dan kies je voor een praktijkgerichte opleiding waar je de kans krijgt om verschillende vaardigheden in te oefenen. Zo leer je verfijnd werken met je handen.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden. Een tandarts doet immers meer dan gaatjes vullen: als tandarts moet je ook oog hebben voor preventie van tand- en mondziekten bij kinderen en ouderen.

Bekijk zeker ook de studiekiezer: daar vind je gedetailleerde info over de infodag, de opleiding, het programma en hoe je het jaar vlot start.

Meer informatie voor nieuwe studenten:
Tandheelkunde — Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen — Universiteit Gent (ugent.be)

Maak kennis met de opleiding: bekijk de filmpjes   

Prekliniek/kliniek

 

Studentenvereniging Dentalia

Vlog van een student

 

Wegwijs op de campus

 

Getuigenis studenten

 

Studeren aan de UGent

Infodag

Cursusmateriaal

Noot: alle cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd!

Vereiste voorkennis

Als je tandheelkunde wil studeren, moet je slagen én gunstig gerangschikt zijn voor het tweeledige toelatingsexamen. In het eerste deel (kennis en inzicht in de wetenschappen) wordt je begripsniveau getest van de basiswetenschappen wiskunde, fysica, chemie en biologie. Het tweede deel toetst de generieke competenties die voor een toekomstige tandarts belangrijk zijn.

Kostprijs opleiding

Er zijn kosten voor de aankoop van boeken/cursusmateriaal (richtprijs 450€ in 1e bachelor indien alle handboeken worden gekocht). Ook zijn er kosten voor tandheelkundig materiaal en verbruiksmateriaal. Voor de volledige opleiding is de geschatte kost van het tandheelkundig en verbruiksmateriaal ongeveer 6.620€, waarvan ongeveer 280€ in 1e bachelor en een waarborg van 500€. Deze kost kan hoger oplopen indien er meer verbruiksmateriaal wordt aangekocht.

Veelgestelde vragen

Welke soort vakken zit in de eerste bachelor?

In 1e bachelor krijg je vooral theoretische vakken, waarbij er een groot aantal gemeenschappelijk zijn met de opleiding geneeskunde. Tijdens de lessen handvaardigheid krijg je naast theorie ook de eerste praktijk in de prékliniek. De doelstelling is inzicht te krijgen in anatomie en ontwikkelen van 3D-denken (draadjes plooien, tand opbouwen in was).

Je verwerft ook vaardigheden met betrekking tot EHBO en dringende hulpverlening (inclusief reanimatie). Er wordt ook een klinisch practicum mondgezondheidsvoorlichting georganiseerd waarbij je bij kinderen de mondhygiëne inschat en daaropvolgend het gepaste fluoride-, voedings- en mondhygiëneadvies geeft.

Hoe worden de stages opgebouwd?

Stages bouwen gradueel op: zowel qua tijdsinvestering (aantal uren) als qua verantwoordelijkheid (finaal zelfstandig behandelen van patiënten onder toezicht)

 1. Vanaf 1e bachelor wordt stage voorzien: poetsinstructies bij kinderen uit de lagere school.
 2. Vanaf 2e bachelor worden kijkstages georganiseerd.
 3. Vanaf 3e bachelor kom je voor het eerst in aanraking met patiënten tijdens de Recall kliniek. Je wordt vertrouwd gemaakt met de klinische werkpost, de werking van de kliniek en de patiëntbehandeling.
 4. 2e master: bijna het volledige jaar heb je stage

Welke vooropleiding is vereist?

We verwachten voor deze opleiding een sterke wetenschappelijke basis. Je kan je wetenschappelijke kennis testen via de zelftest of via de voorbereiding voor het toelatingsexamen. Na inschrijving voor het toelatingsexamen krijg je toegang tot het Oefenplatform Usolv-it met vragen van de vorige toelatingsexamens.

Ben je verplicht om na de masteropleiding het postgraduaat “algemeen tandarts” te volgen? Krijg je hiervoor een verloning?

 • Ja, indien je je autonoom als zelfstandig tandarts wil vestigen is dit noodzakelijk.
 • Het postgraduaat geeft je de beroepstitel van “algemeen tandarts”.
 • De federale overheid voorziet een maandelijkse vergoeding
 • Studenten met onderstaand diploma, moeten het postgraduaat “algemeen tandarts” niet volgen aangezien dit ook erkende specialisaties zijn (Master-na-Master):
  • Specialistische tandheelkunde orthodontie (4 jaar)
  • Specialistische tandheelkunde parodontologie (3 jaar)
 • Deze erkende-specialisaties moeten het postgraduaat wel volgen:
  • Specialistische tandheelkunde kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde (3 jaar)
  • Specialistische tandheelkunde: endodontologie (3 jaar)

Slaagcijfers

68% van de bachelors slaagt binnen de 3 jaar, 94% binnen de 4 jaar. Dat is een stuk hoger dan andere opleidingen aan UGent.

Waar vinden de lessen plaats?

De praktijklessen waar de vaardigheden worden geoefend vinden plaats in de prékliniek op de Campus UZ Gent. Het merendeel van de stage gaat door in de tandheelkundige kliniek van het UZ Gent. Theorielessen gaan meestal door in de auditoria op de Campus UZ Gent als de capaciteit toereikend is. Voor de lessen samen met geneeskunde zijn grotere auditoria nodig en wordt er uitgeweken naar andere campussen in centrum Gent of omgeving.

Hoeveel les heb ik?

Hou er rekening mee dat je dagelijks les hebt, van maandag tot vrijdag. Reken acht uur per dag in totaal: les, praktijkoefeningen en verwerken van de leerstof.

Moet ik goed zijn met mijn handen?

Een deskundig tandarts moet over een goede manuele vaardigheid beschikken. Aanleg hiervoor is meegenomen, maar geen absolute must. Met geduld en motivatie kan je immers heel wat leren, ook op manueel gebied. Tijdens je opleiding breng je heel wat tijd door in de prékliniek waarbij er wordt geoefend op fantoomkoppen. In de kliniek pas je deze vaardigheden toe en oefen je onder begeleiding op patiënten om de technieken verder onder de knie te krijgen. Wie niet echt geïnteresseerd is in de combinatie van het werken met hoofd en handen, begint beter niet aan de opleiding.

Alles over studeren aan de UGent

Contact

Heb je nog vragen?

 • Mieke De Cokere (curriculummanager opleiding tandheelkunde)
  Mieke.decokere@ugent.be
 • Evelien Van Waes en Lynn Opdebeeck (trajectbegeleiding faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  traject.ge@ugent.be