Educatief onderzoek naar de menselijke anatomie

De onderzoeksgroep 'Anatomie en Embryologie' heeft binnen deze onderzoekslijn het doel om menselijke lichamen en hun data in te zetten in onderzoek over opleiding. Dit omvat zowel onderzoek over anatomisch onderwijs als het gebruik van de lichamen voor training.

Onderzoeksprojecten

Verbetering van de veiligheid van patiënten dankzij verschillende opleidingsonderdelen gebaseerd op specifieke vaardigheden, gebruik makend van menselijke kadavers

Het ontwikkelen van competentie-gebaseerde gevalideerde trainingscurricula om stapsgewijs specifieke vaardigheden aan te leren is de voorkeursmethodologie om patiëntenveiligheid effectief te verbeteren.

 

Ontwikkeling van chirurgische trainingsprogramma's

Het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande trainingen waarin (non-) technische vaardigheden kunnen aangeleerd worden al dan niet gebruikmakend van menselijke lichamen.

 

Vasculaire reperfusie van weefsels van menselijke kadavers

Het installeren van een perfusie in de bloedvaten van menselijke weefsels om chirurgische trainingen realistischer te maken en om casts te ontwikkelen voor anatomisch onderwijs.

 

Ultrasonografie om de menselijke anatomie te leren

Onderzoek naar het gebruik en de meerwaarde van echografie in het onderwijs van studenten om anatomisch 3D inzicht en, op termijn, kennis van pathologieën te verwerven.

 

Het uitwerken van een competentie-gebaseerd stapsgewijs curriculum in het plaatsen van thoraxdrains

Samenwerkingsverbanden

  • Het onderzoek naar de ontwikkeling van een competentie-gebaseerd trainingscurriculum voor het plaatsen van thoraxdrains gaat door in het labo voor Experimentele Heelkunde (-1 Blok B) en in CETRAS. Daarnaast zal het ook op de eigenlijke patiënt getest worden in het UZ Gent. Het trainingscurriculum over leverchirurgie (in samenwerking met Isabelle Van Herzeele en Roberto Troisi) gebeurt in CETRAS, op de afdeling Hepatobiliaire Heelkunde (UZ Gent) en op 2K12IC (Immersive Virtual Reality).
  • De ontwikkeling van hands-on trainingsvaardigheden gaat door in het skills lab (2K3), op de UZ Gent campus en bij CETRAS. Dit gebeurt in samenwerking met talrijke clinici van het UZ Gent: 

- Gynaecologie en verloskundeTjalina Hamerlinck en Isabelle Dehaene

- Orthopedie: Alexander Van Tongel

- Urologie: Thomas Tailly

- Heelkunde: Piet Pattyn, Isabelle Van Herzeele, Frederik Berrevoet, Yves Van Belleghem, Katrien François, Frank Vermassen, Yves Van Nieuwenhove, Liesbeth Desender, Luís Abreu de Carvalho, Aude Vanlander, Elke Van Daele, Lucas Matthyssens, Wim Ceelen, Dirk Van de Putte, Gabriëlle Van Ramhorst

- Anesthesie: Luc Debaerdemaeker, Anneliese Moerman, Bas Bruneel

Ook lesgevers van Arteveldehogeschool zijn betrokken in deze trainingen: Dieter Vyt, Pascal Vander Meeren en Veerle Luytens

  • Vasculaire perfusie van humane kadavers gebeurt in CETRAS. Het maken van corrosieve afgietsels gebeurt in samenwerking met Prof. Pieter Cornillie van de faculteit Dierengeneeskunde (UGent).
  • Het onderzoek over echografie zal in samenwerking met medewerkers van de dienst Radiologie (UZ Gent, Koenraad Verstraete) en de dienst Fysische Geneeskunde (UZ Gent, Adelheid Steyert) gebeuren. Dit onderzoek gaat door in gebouw B3 (campus UZ Gent).

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Wouter Willaert, onderzoeker