Onderzoeksgroep Experimentele Heelkunde

Deze onderzoeksgroep voert klinisch, translationeel en dierexperimenteel onderzoek uit en focust zich momenteel op twee domeinen: 

  • Binnen het domein van de gastro-intestinale heelkunde is het onderzoek gericht op de ontstaansmechanismen en behandeling van peritoneale carcinomatose (buikvlieskanker), intraperitoneale drug delivery, herstel van gastro-intestinale motiliteit na chirurgie en de biofysische eigenschappen van tumoren.
  • Binnen het domein van de cardiale heelkunde wordt een globale benadering van onderzoek gehanteerd vertrekkende vanuit de cardio-circulatoire fysiologie en implicaties van aanverwante therapeutische mogelijkheden. Zo wordt ook ruimte geboden aan disciplines zoals cardiologie, anesthesie, kritische zorgen, pediatrie en algemene chirurgie.

Onderzoekslijnen

Binnen deze onderzoeksgroep richten we ons concreet op volgende onderzoekslijnen:

Publicaties (in het Engels)