IP drug delivery via verneveling

De onderzoeksgroep 'Experimentele Heelkunde' richt zich binnen deze onderzoekslijn op een nieuwe behandelingstechniek voor buikvlieskanker. Er wordt zowel klinisch, dierexperimenteel als translationeel onderzoek uitgevoerd rond 'Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy' of PIPAC waarbij via een kijkoperatie chemotherapie onder hoge druk in de buikholte wordt verneveld.

Onderzoeksprojecten

PIPAC studie: intraperitoneale verneveling van Abraxane voor peritoneale carcinomatose, een fase I studie

Het doel van deze klinische studie is om de veiligheid van Abraxane® (chemotherapie op basis van een taxus derivaat, vergelijkbaar met Taxol®) te bepalen nadat het in de buikholte werd verneveld, bij patiënten met een gevorderde buikvlieskanker.

 

Ontwikkelen van een ratmodel voor intraperitoneale verneveling van een chemotherapeuticum (PIPAC) en mogelijk toegevoegde waarde van het aanleggen van een elektrisch veld (ePIPAC)

Intraperitoneale verneveling van chemotherapie (PIPAC), met of zonder het aanleggen van een elektrisch veld (ePIPAC), werd geïntroduceerd bij de behandeling van peritoneale metastasen. Voorlopige klinische gegevens zijn veelbelovend, maar verschillende methodologische problemen en de vraagstelling rond de doeltreffendheid tegen kanker blijven onopgelost. In dit onderzoeksproject wordt een ratmodel ontwikkeld, waarmee deze problemen kunnen worden bestudeerd in een klinisch relevant, reproduceerbaar en high-throughput model.

 

Computational Fluid Dynamics (CFD) simulatie van intraperitoneale verneveling van een chemotherapeuticum (PIPAC) en invloed van het aanleggen van een elektrisch veld (ePIPAC)

Preklinische experimenten geven aan dat de verdeling van aerosoldeeltjes tijdens PIPAC niet homogeen is, waarschijnlijk vanwege het effect van de zwaartekracht. Toevoeging van een elektrostatische kracht kan deze zwaartekrachteffecten ondervangen. In die zin kan het aanleggen van een elektrostatische veld (ePIPAC) een oplossing bieden. Doel van dit project is om CFD modellen te ontwikkelen om onder andere PIPAC en ePIPAC te vergelijken.

 

Intraperitoneale immuunmodulatie voor colorectale peritoneale carcinomatose

Het doel van dit project is om een nieuwe behandelmethode te vinden voor colorectale peritoneale carcinomatose (dikkedarmkanker uitgezaaid naar het buikvlies). Hiervoor baseren we ons op het moduleren van de peritoneale immuunomgeving door toll-like receptor (TLR) 7/8 agonisten intraperitoneaal toe te dienen, gebruik makend van biocompatibele hydrogels. De doeltreffendheid van deze nieuwe behandelmethode wordt getest in een diermodel met toediening van de hydrogels via IP verneveling.

Samenwerkingsverbanden

Er zijn samenwerkingsverbanden met onderzoeksgroepen van de faculteiten Farmacie, Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen van de UGent, maar ook met het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), het Universitair Ziekenhuis Gent, en verschillende nationale, Europese en internationale partners.

Het Fonds Buikvlieskanker

Buikvlieskanker antwoordt slecht op bestaande behandelingen, en patiënten staan bloot aan ernstige symptomen. Mede dankzij bovenstaande onderzoeksprojecten van prof. dr. Wim Ceelen en zijn team worden nieuwe behandelmethodes ontwikkeld. 

Wenst u het baanbrekend onderzoek van prof. Wim Ceelen en zijn onderzoeksgroep een duw in de rug te geven? Doe een gift!

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Sarah Cosyns, postdoctoraal medewerker

09 332 15 62