Geconcerteerde onderzoeksacties (4 tot 6 jarige projecten)

Duur en startdatum

De projecten starten ten vroegste op 1 januari 2020 en duren minimum 4 tot maximum 6 jaar.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een GOA-consortium dient te bestaan uit een Hoofdpromotor en minstens 1 bijkomende (Co)Promotor.

Opgelet: de volgende voorwaarden zijn van kracht voor het hoofdpromotor-, promotor- en copromotorschap:
  • Hoofdpromotor

Wie? UGent ZAP-leden (geen gastprofessoren, geen postdoctorale onderzoekers)

Emeritaat? Het emeritaat van de Hoofdpromotor mag niet aanvangen tijdens de looptijd van het GOA-project.

Budgethouderschap van de GOA-middelen? Ja maar niet verplicht.

Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: De Hoofdpromotor (met of zonder budget) kan geen andere BOF-projectfinanciering (2-4 jarig project, Interdisciplinair project, Startkrediet,…) aanvragen, tenzij het GOA-project zich in het (voor)laatste jaar bevindt. Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moet de Hoofdpromotor (met of zonder budget) er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

  • Promotor

Wie?

1)  UGent ZAP-leden

2)  gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht

3)  werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift

4)  wetenschappelijk personeel aan de UGent in een statuut dat een doctoraat vereist (b.v. doctor-WP, postdoctoraal WP, doctor-assistenten, doctor-assistenten met onderzoeksopdracht,…), alsook FWO postdoctorale onderzoekers met de UGent als gastinstelling

5)  postdoctorale onderzoekers gefinancierd met externe financiering en met de UGent als gastinstelling en postdoctorale onderzoekers met een aanstelling in een onderzoeksstatuut aan het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent

Emeritaat? Promotoren mogen met emeritaat gaan tijdens de loop van de GOA maar er dient in de aanvraag aangegeven te worden hoe de expertise die hierbij dreigt verloren te gaan, gegarandeerd zal worden voor de resterende looptijd van de GOA.

Budgethouderschap van de GOA-middelen? Categorieën 1 t.e.m. 4: ja maar niet verplicht. Categorie 5: neen.

Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: De Promotoren (met of zonder budget) kunnen geen andere BOF-projectfinanciering (2-4 jarig project, Interdisciplinair project, Startkrediet,…) aanvragen, tenzij het GOA-project zich in het (voor)laatste jaar bevindt. Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moeten de Promotoren (met of zonder budget) er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

  • Copromotoren

Wie? Enkel categorie 4 en 5 vermeld bij de Promotoren.

Budgethouderschap van de GOA-middelen? Neen.

Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: Er zijn geen beperkingen voor het aanvragen van andere BOF-financiering . Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moeten de Copromotoren er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

Wie wordt uitgesloten van deelname aan de nieuwe GOA-oproep?

  • Houders van Methusalemfinanciering.
  • Hoofdpromotoren, promotoren en copromotoren van lopende GOA-projecten, tenzij het laatste jaar van de lopende GOA in 2020 of vroeger valt.
  • Men kan per GOA-oproep slechts één aanvraag indienen als hoofdpromotor, promotor of copromotor. Indien men in een tweede GOA-aanvraag wil participeren, kan dit enkel als betrokken onderzoeker met een beperkte inbreng.

Hoe aanvragen?

De selectie van GOA-projecten gebeurt in 2 stappen.

Het consortium dient eerst een intentieverklaring in. Deze kan naar keuze in Nederlands of Engels worden opgesteld.

Als de intentieverklaring geselecteerd wordt door de Onderzoeksraad beschikt het consortium over ten minste één maand voor de uitwerking en indiening van een definitief, uitgewerkt projectvoorstel. Het uitgewerkte projectvoorstel moet in het Engels worden opgesteld.

Projectvoorstellen worden op het voorziene invulformulier elektronisch ingediend via BOFapplication@UGent.be .

Financiering

Via een GOA kan financiering worden verworven voor personeel (wetenschappelijk personeel, predoctorale onderzoekers, administratief en technisch personeel), en/of werking, en/of uitrusting en/of onderaanneming. De jaarlijkse minimumfinanciering van een GOA-project bedraagt € 150.000.

Deadline

  • GOA-intentieverklaringen: 18 december 2018 om 23.59 uur (Belgische tijd)
  • GOA-uitgewerkte voorstellen: 6 mei 2019 om 23.59 uur (Belgische tijd)  

Bekendmaking resultaat

Preselectie: Onderzoeksraad 28 maart 2019: resultaten online vanaf 29 maart 2019

Eindselectie: Onderzoeksraad 26 september 2019: resultaten online vanaf 27 september 2019.

Zie https://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/bof/selectie/overzicht.htm

 

Verdere informatie

BOF@UGent.be