consortium van aanvragers: hoofdpromotor, promotor(en), copromotor(en) en betrokken onderzoekers

Hoofdpromotor

 • Wie? UGent ZAP-leden (geen gastprofessoren, geen postdoctorale onderzoekers)
 • Emeritaat? Het emeritaat van de Hoofdpromotor mag niet aanvangen tijdens de looptijd van het GOA-project.
 • Budgethouderschap van de aangevraagde GOA-middelen? Ja maar niet verplicht.
 • Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: De Hoofdpromotor (met of zonder budget) kan geen BOF-2-4 jarig project of Interdisciplinair project aanvragen, tenzij het GOA-project zich in het (voor)laatste jaar bevindt. Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moet de Hoofdpromotor (met of zonder budget) er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

Promotor (meerdere mogelijk)

 • Wie?
  1. UGent ZAP-leden
  2. gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht
  3. werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift
  4. wetenschappelijk personeel aan de UGent in een statuut dat een doctoraat vereist (b.v. doctor-WP, postdoctoraal WP, doctor-assistenten, doctor-assistenten met onderzoeksopdracht,...), alsook FWO postdoctorale onderzoekers met de UGent als gastinstelling
  5. postdoctorale onderzoekers gefinancierd met externe financiering en met de UGent als gastinstelling en postdoctorale onderzoekers met een aanstelling in een onderzoeksstatuut aan het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent
 • Emeritaat? Promotoren mogen met emeritaat gaan tijdens de loop van de GOA maar er dient in de aanvraag aangegeven te worden hoe de expertise die hierbij dreigt verloren te gaan, gegarandeerd zal worden voor de resterende looptijd van de GOA.
 • Budgethouderschap van de aangevraagde GOA-middelen? Categorieën 1 t.e.m. 4: ja maar niet verplicht. Categorie 5: neen.
 • Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: De Promotoren (met of zonder budget) kunnen geen BOF- 2-4 jarig project of Interdisciplinair project aanvragen, tenzij het GOA-project zich in het (voor)laatste jaar bevindt. Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moeten de Promotoren (met of zonder budget) er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

Copromotoren (meerdere mogelijk)

 • Wie?
  1. wetenschappelijk personeel aan de UGent in een statuut dat een doctoraat vereist (b.v. doctor-WP, postdoctoraal WP, doctor-assistenten, doctor-assistenten met onderzoeksopdracht,...), alsook FWO postdoctorale onderzoekers met de UGent als gastinstelling
  2. postdoctorale onderzoekers gefinancierd met externe financiering en met de UGent als gastinstelling en postdoctorale onderzoekers met een aanstelling in een onderzoeksstatuut aan het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent
 • Budgethouderschap van de aangevraagde GOA-middelen? Neen.
 • Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: Er zijn geen beperkingen voor het aanvragen van andere BOF-financiering . Voor het aanvragen van een nieuwe GOA, moeten de Copromotoren er rekening mee houden dat er maximaal één kalenderjaar overlap mag zijn tussen het laatste jaar van de aflopende GOA en het eerste jaar van de nieuwe GOA.

Betrokken onderzoeker

 • Wie?
  • onderzoeker verbonden aan een onderzoeksinstelling binnen of buiten de AUGent waarmee zal samengewerkt worden in het kader van het voorgestelde onderzoek (indien van toepassing).
  • De inbreng van de betrokken onderzoeker in het GOA-onderzoek is beperkt en eerder technisch van aard (via ter beschikkingstelling van faciliteiten, aanreiken van methodologieën, dienstverlening in onderaanneming,...).
  • Het wetenschappelijk CV van de betrokken onderzoeker wordt niet in beschouwing genomen bij de evaluatie.
 • Budgethouderschap van de GOA-middelen? Neen.
 • Implicaties voor het aanvragen van andere BOF-financiering indien de GOA wordt toegekend: geen