Centrum Historische & Archeologische Luchtfotografie (CHAL)

Beheer en studie van ca. 100.000 historische en archeologische luchtfoto's

Het In Flanders Fields Museum, de Universiteit Gent (Vakgroep Archeologie) en de Provincie West-Vlaanderen hebben op 1 januari 2014 het “Centrum voor Historische & Archeologische Luchtfotografie (CHAL)” opgericht. De drie partners werken hierbij samen rond historische luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog. Deze beelden bieden unieke mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, museale en toeristische ontsluiting van historische sites in de voormalige slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en zijn een bron van informatie voor ruimtelijke-ordeningsprocessen en beheer van erfgoed. Aangezien de laatste persoonlijke getuigen die de oorlog actief hebben meegemaakt overleden zijn, is het hedendaagse landschap meer dan ooit de laatste getuige van dit conflict.

Daarnaast beheert CHAL de uitgebreide collectie van schuine luchtopnames die gemaakt zijn voor archeologische doeleinden door Jacques Semey. Deze circa 72.000 luchtfoto’s van hoofdzakelijk Oost- en West-Vlaanderen zijn een bijzondere bron van informatie voor het archeologische erfgoed in Vlaanderen.

Dienstverlening

Bovenop het wetenschappelijk onderzoek van erfgoed, landschappen en archeologie met behulp van luchtfoto’s en andere remote sensing bronnen (lidar) voert CHAL studieopdrachten uitvoeren voor diverse partners (desktoponderzoek en inventarisatie archeologische sites, historisch-archeologische voorstudies WO1 sites, ontsluiting van luchtfoto’s in museale applicaties, etc)

Raadplegen collectie WO I-luchtfoto’s

De uitgebreide collectie historische luchtfoto’s is raadpleegbaar in zowel de museale opstelling van het In Flanders Fields Museum als in een GIS-applicatie in het Kenniscentrum. Deze 20.000 luchtfoto’s bedekken de volledige frontzone van de Eerste Wereldoorlog in België en grote delen van het hinterland.

Contact

Dr. Birger Stichelbaut

Prof. dr. Jean Bourgeois