Over de vakgroep

Beleid en missie

De vakgroep is zeer actief bezig met wetenschappelijk onderzoek, en dit in uiteenlopende onderzoeksdomeinen. Daarnaast heeft ze ook sterke visie op het opleiden van toekomstige archeologen.

Alles over beleid

Onderzoeksgeschiedenis

Eigen publicaties

De vakgroep beschikt over een aantal eigen reeksen, tijdschriften en bibliografieën, waarin onderzoek van binnen en buiten de vakgroep gepubliceerd kan worden.

Alles over publicaties

Alumni Archeologie