Master of Arts in de archeologie

Het eenjarige Master in de Archeologie programma volgt op het driejarige Bachelor programma en heeft als doel om archeologen te vormen die onafhankelijk en gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren, en in staat zijn leidinggevende functies met succes te vervullen (zoals projecten opstarten en coördineren, opgravingen leiden).  

De kritische zin van academisch gevormde archeologen met een zelfstandige onderzoeksattitude zal in onze snel ontwikkelende samenleving broodnodig zijn om gelijke tred te houden met allerlei maatschappelijke processen die een steeds grotere rol toekennen aan de archeologie.

Programma

In 2016-2017 start een nieuw Master programma.

Als masterstudent zal je je de relevante technieken en methodes van de archeologie verder eigen maken. Je zal de relevantie van het vak en de relatie met de maatschappij voldoende moeten kunnen inschatten en valoriseren. Het is belangrijk dat je tijdens je opleiding de kans krijgt eigen wetenschappelijk onderzoek te verrichten, resulterend in een geschreven masterproef. Die proef zal een belangrijke en zware wetenschappelijke prestatie vergen.

Ook het veldwerk neemt een belangrijke plaats in. Terreinervaring (opgravingen, prospectie, enz.) is onmisbaar in de training van toekomstige archeologen, ook gezien het nog steeds toenemende belang van preventief onderzoek in de context van de Conventie van Malta. De verder doorgedreven deelname aan opgravingen en aanverwante activiteiten (museumbeheer, management, enz.) zal de studenten nog meer klaarstomen voor de praktische kant van de veldarcheologie en het archeologisch onderzoek. In dit kader behoort ook een stage in het buitenland tot de mogelijkheden.

Daarenboven voorziet het programma in seminaries en discussiegroepen waar recent wetenschappelijk onderzoek (van binnen en buiten de vakgroep) gepresenteerd en bediscussieerd wordt.

Alle aspecten in verband met de opleiding Master of Arts in de archeologie kunt u nalezen via de Studiekiezer.