Aan het werk als archeoloog

De studenten worden in de eerste plaats gevormd tot volwaardige archeologen. Ze zijn werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek, aan de universiteiten, in musea en andere wetenschappelijke instellingen. Steeds meer is voor hen een belangrijke rol weggelegd in het beheer en het wetenschappelijk onderzoek van het archeologisch erfgoed en in de ruimtelijke ordening, in bedrijven of gemeentelijke, regionale, provinciale en Vlaamse diensten.

Met de toepassing van het Verdrag van Malta, dat het principe van de betalende vernieler inhoudt, is in Europa voor velen werk in archeologische bedrijven, studiecentra en -diensten belast met evaluaties van milieu-effecten en erfgoedwaarden. Ook in het buitenland zijn de in Vlaanderen opgeleide archeologen zeer gegeerd (bijvoorbeeld in Ierland, Nederland en Frankrijk).

Steeds meer afgestudeerden in de archeologie zoeken een job buiten het onderwijs, het beheer en het wetenschappelijk onderzoek en dit blijkt behoorlijk mee te vallen. Beroepen die in aanmerking komen zijn administratieve functies in de openbare en private sector, commerciële functies, een job in de publicrelationssector, de culturele sector, het bibliotheekwezen en de journalistiek.

De ontkoppeling van diploma en beroep laat zich hier dus sterk voelen. De opleiding tot Bachelor en Master in de archeologie is geëvolueerd van een beroepsspecifieke naar een allround opleiding, die toegang biedt tot tal van beroepen. Succes bij het zoeken naar een job hangt natuurlijk ook gedeeltelijk af van de soepelheid, de wilskracht en van de creativiteit van de kandidaat.

Enkele verenigingen die de Vlaamse archeologie in het algemeen of bepaalde aspecten van het professionele werkveld behartigen: