Onderzoekseenheid Historische Archeologie van NW-Europa

De onderzoekseenheid Historische Archeologie van NW-Europa (HARG) richt haar onderzoek op de perioden vanaf de Romeinse Tijd tot en met de Moderne Tijd: de periode in de geschiedenis waarover ook geschreven bronnen bestaan. De klemtoon van het onderzoek van de eenheid ligt zowel op de Romeinse periode als op middeleeuwen en de Moderne Tijd. Geografisch gezien ligt de focus op Noordwest-Europa. In alle onderzoeksvelden staat de multidisciplinaire studie van de ruimte en de materiële cultuur vooraan, net als de terugkoppeling met de geschreven bronnen.

Onder deze onderzoekseenheid werken momenteel tien mensen waaronder, naast het hoofd van de eenheid, prof. dr. Wim De Clercq, nog twee praktijkassistenten en zeven (doctoraats)onderzoekers.

LogoZwart.png

Contact

Prof. Dr. Wim De Clercq

Projecten

Klein Vlaanderen in Wales (2016-2020)

Een landschapsarcheologische bijdrage aan het debat over Vlaamse invloed op het nederzettingslandschap in de Britse eilanden, doctoraatsonderzoek Gerben Verbrugghe.

Lokale gemeenschappen in het Imperium Romanum (2002-2009)

Transformaties in de rurale bewoningsstructuur en de materiële cultuur in de landschappen van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum (Provincie Gallia-Belgica, ca. 100 v. Chr. – 400 n. Chr.), doctoraatsonderzoek Wim De Clercq