Onderzoekseenheid Archeometrie en Natuurwetenschappen

De Onderzoekseenheid Archeometrie en Natuurwetenschappen gebruikt natuurwetenschappelijke methoden om archeologische en kunstwetenschappelijke vragen te helpen oplossen. Meer bepaald concentreert de onderzoeksgroep zich op de implementatie van chemische/spectroscopische technieken en er wordt dan ook nauw samengewerkt met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten de UGent. Daarnaast omvat het archeometrisch onderzoek eveneens methode-ontwikkeling: de optimalisatie en aanpassing van standaardmethoden uit de natuurwetenschappen, om ze bruikbaar te maken binnen de archeometrie. De onderzoeksgroep heeft toegang tot verschillende technieken voor staalvoorbereiding (o.a. inbedden, verzagen en polijsten), visualisatie/documentatie (o.a. (macro)fotografie, lichtmicroscopie, fluorescentiemicroscopie) en spectroscopische analyse (o.a. Ramanspectroscopie, X-stralenfluorescentie). Financiering van het onderzoek gebeurt via projectaanvragen. Meer informatie over het onderzoek bij de pagina over onderzoekzoeksprojecten.

Er is een nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep Raman spectroscopie van de vakgroep analytische chemie.

Contact

Prof. Dr. Peter Vandenabeele

Prof. Dr. Isabelle De Groote

Prof. Dr. Koen Deforce