Onderzoekseenheid Mediterrane Archeologie

De Onderzoekseenheid Mediterrane Archeologie van de Universiteit Gent bestudeert de archeologie van de grote beschavingen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder van de Griekse, Fenicisch-Punische en Romeinse culturen. De onderzoeksgroep bestaat uit 10 onderzoekers en assistenten onder leiding van Prof. Dr. Roald Docter (Grieks en Fenicisch-Punisch) en Prof. Dr. Frank Vermeulen (Romeins).

Methodiek

Algemeen: In het verleden heeft de mediterrane archeologie in sterke mate een kunsthistorische en architecturale benadering aan de dag gelegd. Aangezien een aanzienlijk deel van de bestudeerde materiële resten een esthetische waarde hebben, is een strikt onderscheid tussen enerzijds de archeologie en anderzijds de kunstgeschiedenis van de klassieke oudheid onmogelijk.

Recent: Tijdens de voorbije decennia heeft de mediterrane archeologie echter belangrijke veranderingen ondergaan. De nadruk ligt niet meer louter op grootschalige opgravingen van antieke steden en op het ontdekken van zoveel mogelijk monumentale gebouwstructuren. Een belangrijk deel van het onderzoek is nu georiënteerd op de menselijke aanwezigheid in het volledige landschap, waarbij de reikwijdte van het onderzoek ook chronologisch vergroot wordt. Zowel op het niveau van landschapsonderzoek als op het niveau van de opgraving heeft de klassieke archeologie in de voorbije decennia een hele reeks wetenschappelijke technieken overgenomen die veelal in Noord-Europa zijn ontwikkeld. Dit geldt ook in belangrijke mate voor de studie van de artefacten.

Mediterrane archeologie aan de UGent

Grootschalige projecten van terreinonderzoek in de mediterrane archeologie aan de Gentse universiteit gingen van start omstreeks de jaren 1960. Sinds de jaren 1960 was/is de onderzoeksgroep actief in Bulgarije, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Tunesië en Turkije.

Contact

Prof. dr. Roald Docter

Prof. dr. Frank Vermeulen

Prof Dr. Maud Devolder