Archeologische Inventaris Vlaanderen - AIV

De Archeologisch Inventaris Vlaanderen (AIV) is gespecialiseerd in lokale en regionale archeologische overzichten in Vlaanderen. Gespecialiseerde en gedetailleerde inventarissen van het Vlaams Archeologisch Patrimonium verschenen in de Archeologisch Inventaris, buitengewone reeks.

Gepubliceerde nummers

AIV BR 1 - VERMEULEN, F. 1992. Tussen Leie en Schelde. Archeologische inventaris en studie van de Romeinse bewoning in het zuiden van de Vlaamse Zandstreek: 285 p., 162 fig.

AIV BR 2 - VERMEULEN, F., ROGGE, M. & VAN DURME, L. (ed.) 1993. Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht: 224 p., 210 fig.

AIV BR 3 - CROMBÉ, PH. & VAN DER HAEGEN, G. 1994. Het Midden-Paleolithicum in noordwestelijk België: 134 p., 72 fig.

AIV BR 4, 5 en 7 - o.a. AMPE, C., BOURGEOIS, J., MEGANCK, M. & SEMEY, J. Cirkels in het land. Een inventaris van cirkelvormige structuren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

AIV BR 6 - VAN DER HAEGEN, G., CROMBÉ, Ph. & SEMEY, J. 1999. Steentijdvondsten in het Meetjesland (Oost-Vlaanderen, België): 196 p., 76 fig.

AIV BR 8 - SERGANT, J. 2004. Steentijdvondsten in de regio Aalst (Oost-Vlaanderen en Brabant, België). Inventaris en geografische analyse: 149 p. 

AIV BR 9 - VAN VLAENDEREN, L., SERGANT, J., DE BOCK, H. & DE MEIRELEIR, M. 2006. Steentijdvondsten in de Moervaartdepressie (Oost-Vlaanderen, België). Inventaris en geografische analyse: 235 p.

Bestellen

AIV BR 1, 3 en 4 zijn reeds uitgeput
Te bestellen bij prof. dr. Philippe Crombé