UGent Archeologische Rapporten - UGAR

De reeks UGent Archeologische Rapporten werd opgestart om de rapportering van projecten voor externe opdrachtgevers en intern onderzoek uniformer te laten verlopen, en toegankelijker te maken. Sinds 2007 zijn al 20 rapporten verschenen, waarvan hieronder een overzicht.

Reeds verschenen volumes

UGAR 1 - Noens, G., W. De Clercq, et al. (2007). Aanleg van een Fluxys-aardgasvervoersleiding (tracé Zelzate - Gent). Een verkennend archeologisch onderzoek. UGent Archeologische Rapporten. Vol. 1. Gent: UGent.

UGAR 2 - Bats, M. and P. Crombé (2007). Bovenschelde, vernieuwen en ontdubbelen van de stuw te Kerkhove. Archeologisch vooronderzoek. UGent Archeologische Rapporten. Vol. 2. Gent: UGent.

UGAR 3 - Ryssaert, C., W. De Maeyer, et al. (2007). Archeologisch (voor)onderzoek te Desteldonk 'Moervaart-zuid'. UGent Archeologische Rapporten Vol. 3. Gent: UGent.

UGAR 4 - Bourgeois, J., W. Gheyle, et al. (2007). The Frozen Tombs of the Altai Mountains. Phase I 2005-2006. UGent Archeologische Rapporten Vol. 4. Gent: UGent.

UGAR 5 - Noens, G. and P. Crombé (2007). De steentijdvindplaats Leeuwarden-Hempens / N31. Basisrapport van de Definitieve Archeologische Opgraving: fase 2. UGent Archeologische Rapporten Vol. 5. Gent: UGent.

UGAR 6 - Gelorini, V., L. Meersschaert, et al. (2007). Archeologisch en paleoecologisch onderzoek in het landinrichtingsproject Grote Netegebied voor de inrichtingsplannen Kempisch Plateau en Open Ruimte tussen Hechtel en Eksel. UGent Archeologische Rapporten Vol. 6. Gent: UGent.

UGAR 7 - Lehouck, A. (2007). Geofysisch onderzoek naar (post-) middeleeuwse nederzettingsstructuren in ruilverkaveling Sint-Rijkers. Locatie Vinkem: kasteel "de Moucheron". UGent Archeologische Rapporten Vol. 7. Gent: UGent.

UGAR 8 - Lehouck, A. (2007). Geofysisch onderzoek naar (post-) middeleeuwse nederzettingsstructuren in ruilverkaveling Sint-Rijkers. Locatie Sint-Rijkers: verdwenen parochiekerk. UGent Archeologische Rapporten Vol. 8. Gent: UGent.

UGAR 9 - Hoorne, J. (2008). Sint-Denijs-Westrem- Flanders Expo Zone 1&2: Archeologisch vooronderzoek en wegkofferbegeleiding van 12 tot 23 juni en v. 27 tot 28 sept, 2007. UGent Archeologische Rapporten. Vol. 9. Gent: UGent.

UGAR 10 - Bats, M., P. Crombé, et al. (2008). Paleolandschappelijk booronderzoek te Stabroek - Verkeerslus A12/R2. UGent Archeologische Rapporten Vol. 10. Gent: UGent.

UGAR 11 - Bats, M., P. Crombé, et al. (2008). Bovenschelde, vernieuwen en ontdubbelen van de stuw te Kerkhove. Fase 2b: Aanvullend Archeologisch Onderzoek. UGent Archeologische Rapporten. Vol. 11. Gent: UGent.

UGAR 12 - Stichelbaut, B. (2008). The Brialmont fortification revisited. An aerial  photographic study of the Zimmermann-Collection (1918). UGent Archeologische Rapporten Vol. 12. Gent: UGent.

UGAR 13 - Jacops, J., M. Bats, et al. (2008). Evaluerend archeologisch booronderzoek te Stabroek - Verkeerslus A12/R2. UGent Archeologische Rapporten Vol. 13. Gent: UGent.

UGAR 14 - Jacops, J., P. De Smedt, et al. (2008). Paleolandschappelijk booronderzoek te Verrebroek (Beveren) - Spaans Fort. UGent Archeologische Rapporten Vol. 14. Gent: UGent.

UGAR 15 - Bats, M., J. Deconynck, et al. (2008). Kanaalkruising Sluiskil - karterend inventariserend veldonderzoek. Gemeente Terneuzen: Nieuw-Westenrijkpolder, Koegors- en Nieuwe Zevenaarpolder. UGent Archeologische Rapporten Vol. 15. Gent: UGent.

UGAR 16 - Jacops, J., T. Van Neste, et al. (2008). Paleolandschappelijk booronderzoek te Doel (Beveren, O-Vl.) – Tweede sluis en toegangsgeul Waaslandhaven. UGent Archeologische Rapporten Vol. 16. Gent: UGent.

UGAR 17 - Van de Vijver, M., S. Dalle, et al. (2009). Evaluatie en waardering van de archeologische sites Rooiveld-Papenvijvers Oostkamp (West-Vlaanderen), juli-november 2008. UGent Archeologische Rapporten Vol. 17. Gent: UGent.

UGAR 18 - Jacops, J., T. Van Neste, et al. (2009). Waarderend archeologisch booronderzoek te Verrebroek (Beveren) - Spaans Fort. UGent Archeologische Rapporten Vol. 18. Gent: UGent.

UGAR 19 - Hoorne, J., P. Laloo, et al. (2009). Archeologisch vooronderzoek te Rieme-Noord (gem. Evergem, prov. Oost-Vlaanderen).  Juli tot oktober 2009. . UGent Archeologische Rapporten. Vol. 19. Gent: UGent.

UGAR 20 - Laloo, P., W. De Clercq, et al. (2009). Het Kluizendokproject. basisrapportage van het preventief archeologisch onderzoek op de wijk Zandeken (Kluizen, gem. evergem, prov. oost-Vlaanderen). December 2005 - december 2009. UGent Archeologische Rapporten. Vol. 20. Gent: UGent.