Doctoreren

Alles over doctoreren

Algemene informatie over doctoreren aan de UGent (bv. inschrijving op de rol, de Doctoral Schools,...) vind je hier terug. Meer specifieke info over doctoreren aan Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (bv. het facultair doctoraatsreglement, de praktische regeling van je verdediging) vind je hier.