Bibliotheek

De papieren collectie

Indeling en plaatsing

De bibliotheken van de vakgroep geschiedenis vormen deelcollecties van de faculteitsbibliotheek. Zij staan opgesteld op de tweede verdieping van de Lovelingvleugel . Alle praktische informatie (openingsuren, locaties, catalogus, enz.) vind je dus op de website van de faculteitsbibliotheek 

Er zijn vier hoofdcollecties en twee nevencollecties:

Hoofdcollecties

  • L03: Klassieke Geschiedenis
  • L04: Middeleeuwse Geschiedenis
  • L06: Nieuwe Geschiedenis
  • L09: Nieuwste Geschiedenis

Nevencollecties:

  • L23 Vakdidactiek
  • L93 Byzantijnse Geschiedenis

De belangrijkste naslagwerken (behalve deze van Klassieke en Byzantijnse Geschiedenis!) zijn samengebracht in een gemeenschappelijke werkzaal.

De nieuwe aanwinsten vind je steeds opgesteld in een aparte kast aan de bibliotheekbalie

Wat vaktijdschriften betreft, zijn de meest recente jaargangen beschikbaar in de gang op het gelijkvloers van de Lovelingvleugel. Oudere jaargangen bevinden zich in depots die door de universiteitsbibliotheek (de ‘Boekentoren’) worden beheerd. Deze kunnen via catalogus opgevraagd worden voor consultatie in de leeszaal van de Boekentoren. Als je UGent-medewerker of -student bent, kun je artikels ook gratis laten inscannen .

Verward door indeling en plaatsing in de bibliotheek verwarrend?

Da’s begrijpelijk. Dit probleem stelt zich voor alle deelcollecties in de faculteitsbibliotheek. De indeling, plaatsing en classificatie van de boeken zijn een erfenis uit het verleden. De deelcollecties gaan terug op de oude seminarie- en vakgroepbibliotheken. Zij zijn vaak niet meer aangepast aan de nieuwe onderzoeks- en onderwijsrealiteit.

De integratie van meer dan 50 kleine vakgroep- en afdelingsbibliotheken in één faculteitsbibliotheek is echter een titanenwerk. Noodgedwongen moet hierbij prioriteit gegeven worden aan de registratie en de verhuizing van de werken. Wanneer de nieuwe faculteitsbibliotheek helemaal klaar is (januari 2018) zal in overleg met de vakgroepen een hernummerings- en plaatsingsproject opgestart worden. Met 400.000 boeken in de rekken is dat helaas een heel karwei. Verwacht wordt dat het minsten drie jaar zal duren. Voorlopig is het daar dus nog even op wachten.

Digitale collectie

Een groeiend aantal tijdschriften verschijnt digitaal. Ook steeds meer boeken zijn digitaal beschikbaar als ‘E-book’. Databanken worden jaar na jaar belangrijker.

Alle digitale collecties van de universiteit worden centraal beheerd door de Boekentoren. Je kan ze via de catalogus opzoeken, maar je vindt ook een overzicht per discipline terug op de pagina’s van de faculteitsbibliotheek.

Voor medewerkers van de vakgroep

Ben je medewerker van de vakgroep en wil je meer weten over de bibliotheek en hoe je een boek kan (laten) bestellen? Neem dan een kijkje op de interne pagina 'bibliotheek' (inloggen vereist).