Minors en keuzevakken

Minors

Als student ben je vrij in de keuze van je minorpakket. Je moet er alleen rekening mee houden dat je in het tweede en het derde jaar van je bacheloropleiding eenzelfde minor moet volgen; een wijziging is niet mogelijk.

Er zijn "preferentiële" en "niet-preferentiële" minors. Dit betekent dat de Opleiding Geschiedenis om inhoudelijke redenen de voorkeur geeft aan bepaalde minors. Als je voor een "preferentiële" minor kiest, garandeert de Opleiding bemiddeling als er problemen zouden rijzen op vlak van studeerbaarheid (bv. problemen met les- of examenroosters). Binnen "niet-preferentiële" minors zoeken de studenten dan zelf een oplossing.

Je vindt alle info over minors terug in de studiekiezer en in de handleiding over de opleiding Geschiedenis.

Keuzevakken

In het tweede en derde jaar van je bacheloropleiding kun je telkens voor drie studiepunten keuzevakken opnemen. Je kan kiezen uit de lijst in de studiekiezer. Ook opleidingsonderdelen uit de gevolgde minor kunnen als keuzevak worden opgenomen. Lees meer in de handleiding over de opleiding Geschiedenis.