mobileDNA: algemene voorwaarden en privacy policy

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en privacy policy voor mensen die gebruik maen van de onderzoeksapplicatie mobileDNA.

MobileDNA is een onderzoeksapplicatie ontwikkeld door de onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en CommunicatieTechnologieën (imec-mict-UGent) met als doel inzicht  geven in je smartphonegebruik. MobileDNA geeft je aan de hand van cijfermateriaal en grafieken inzicht in je gebruik, zoals bijvoorbeeld het aantal notificaties dat je ontvangt en een lijst met je vijf meestgebruikte applicaties. Daarnaast geeft mobileDNA ook een ‘mobiele diagnose’, door bijvoorbeeld na te gaan of je een geconditioneerde gebruiker bent (~ Reageer je onmiddellijk op een notificatie?) en of je een mobiel bioritme vertoont (~ Gebruik je dagelijks je smartphone via eenzelfde patroon?).

Onderzoeksgroep mict is verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent en aan imec, een onafhankelijke onderzoeksinstelling binnen de schoot van de Vlaamse overheid. Mict voert diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten, met een uitgesproken focus op de gebruiker in een digitale (communicatie)omgeving.

Gebruikmaken van de applicatie mobileDNA doe je volledig uit vrije wil. Door deze applicatie te gebruiken werk je vrijwillig mee aan het wetenschappelijk onderzoeksproject mobileDNA waarbij volgende rechten en plichten gelden. Deze rechten en plichten gelden ook voor (toekomstige) onderzoeksprojecten waarvoor mobileDNA wordt gebruikt. Door gebruik te maken van de applicatie ga je akkoord met deze voorwaarden.

Deelname

Deelname aan onze projecten

Jouw deelname aan mobileDNA is vanzelfsprekend vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig door (1) de applicatie uit te schakelen door op de schuiver naast ‘Smartphonegebruik bijhouden’ te tikken of (2) de applicatie te verwijderen. Door de applicatie te verwijderen wis je ook je unieke gebruikers-ID.

Daarenboven kan je ons uitdrukkelijk verzoeken om de door ons verzamelde persoonsgegevens van jouw persoonlijk profiel in onze bestanden te kunnen inkijken, te laten corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Dit kan via een eenvoudig schriftelijk verzoek (mobileDNA@ugent.be), waarbij we jouw aanvraag binnen een termijn van zeven dagen trachtten te verwerken.

Om deel te kunnen nemen geef je aan dat je 18 jaar of ouder bent bij aanvang van installatie. Indien je nog geen 18 jaar of ouder bent, heb je de uitdrukkelijke toestemming van (één van) je ouders of voogd nodig om te kunnen deelnemen.

Wat houdt jouw deelname in

Als mobileDNA-gebruiker installeer je de applicatie mobileDNA en geef je de toelating aan deze applicatie om jouw smartphonegebruik te monitoren. Jouw gebruiksgegevens komen hierbij terecht op een beveiligde server en kan van daaruit door jezelf en UGent-onderzoekers en/of -studenten geraadpleegd worden.

Als mobileDNA-gebruiker geef je onderzoekers en studenten verbonden aan de UGent het recht om je gepseudonimiseerde gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, waaronder opslaan, aggregeren, kopiëren of analyseren. Verwerkte analyses kunnen ook resulteren in publicaties. Je gebruiks- en persoonssgegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden. Gebruiksgegevens slaat hierbij op de verzamelde gegevens over je smartphonegebruik, persoonsgegevens verwijst dan weer naar eventuele persoonsgegevens zoals je e-mailadres.

Je gaat er ook mee akkoord dat alle resultaten van het wetenschappelijk onderzoeksproject mobileDNA (met inbegrip van de resultaten van de analyses van jouw gebruiksgegevens) eigendom worden van mict en/of de onderzoekers om zo jouw input te kunnen gebruiken voor onze projecten.

Als mobileDNA-gebruiker kan je geen aanspraak maken op enige erkenning of vergoeding voor het gebruik van jouw gegevens door mict en/of de onderzoekers. Terzelfdertijd geef je hierop geen enkele garantie en is elk gebruik ervan door de onderzoekers van de mobileDNA-applicatie volledig op zijn/hun eigen risico.

Welke gegevens verzamelen we ?

Als mobileDNA-gebruiker verzamelen en verwerken we allerhande gegevens over jouw smartphonegebruik, waaronder:

 • de namen van de applicaties die je opent op mijn smartphone
 • wanneer en hoe lang je applicaties gebruikt
 • waar je een applicatie gebruikt in het geval dat je locatie op de smartphone aanstaat
 • het ontvangen van meldingen (of notificaties), waarbij de inhoud van het bericht niet geregistreerd wordt, maar wel de naam van de applicatie die de notificatie stuurt
 • je type smartphone
 • het percentage dat je batterij geladen is

MobileDNA houdt GEEN INHOUD van je gebruik bij en weet dus NIET:

 • de internetadressen, browseractiviteit of URLs die je bezoekt
 • wat je binnen een applicatie doet
 • de inhoud van berichten, e-mails, agenda, notificaties of andere inhoud
 • beelden, foto’s, video’s, geluidsopnames of elke andere inhoud

Bij het registreren van een login vragen we een e-mailadres en wachtwoord. Voor het overige verzamelt mobileDNA geen persoonsgegevens van jou, zoals je naam, geboortedatum, adres of leeftijd.

Bij (toekomstige) onderzoeksprojecten kunnen deze persoonsgegevens wel bevraagd worden, maar dan kadert dat louter binnen dat specifieke onderzoek, waarbij andere voorwaarden met betrekking tot persoonsgegevens gelden. Het gebruik van mobileDNA-applicatie houdt niet in dat jouw persoonlijke gegevens automatisch bijgehouden worden.

Wanneer je zelf berichten deelt waarin je verwijst naar mobileDNA, hebben wij het recht om hier gebruik van de maken. Hierbij gaat het onder meer over artikels, tekstberichten, tweets, of foto’s.

Privacy

Bescherming van jouw privacy

imec, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Leuven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

UGent verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (oftewel de Privacywet) en de Belgische wet van 22 augustus 2002. De Belgische Privacy Commissie is bevoegd om kennis te nemen van klachten naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de Belgische Privacywet. Meer informatie hierover kan je hierover vinden op www.privacycommision.be.

We garanderen dat je privacy zal worden gerespecteerd. Indien de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal je anonimiteit verzekerd zijn. Data uit deze studie zal enkel opgeslagen worden in functie van (1) inzicht jouw eigen gebruik en (2) onderzoeksprojecten gebruikmakend van de mobileDNA-applicatie.  De gegevens zullen worden opgeslagen gedurende de duurtijd van het wetenschappelijk onderzoeksproject mobileDNA.

Indien gewenst, kan je op elk moment jouw deelname beëindigen en/of je verzamelde gegevens opvragen.

Indien, onder buitengewone omstandigheden, incidentele bevindingen gevonden worden, zullen deze op een confidentiële wijze meegedeeld worden aan de gebruiker.

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

Graag geven we je ook nog een woordje uitleg over de personen, bedrijven of organisaties die toegang zullen hebben tot jouw gegevens om zo misverstanden te voorkomen.

 • Onderzoekers verbonden aan imec-mict-UGent die betrokken zijn bij het wetenschappelijk onderzoeksproject mobileDNA. Zij krijgen inzicht in de gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van alle mobileDNA-gebruikers.
 • Onderzoekers verbonden aan de Universiteit Gent, indien ze deze toegang nodig hebben voor hun onderzoek. Zij krijgen inzicht in de gepseudominiseerde gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die ze zelf rekruteren.
 • Studenten verbonden aan de Universiteit Gent die gebruik maken van de mobileDNA-applicatie in hun eigen onderzoek. Zij krijgen inzicht in de gepseudominiseerde gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die ze zelf contacteren/rekruteren.
 • Organisaties en bedrijven waar we mee samenwerken binnen onderzoeksprojecten die gebruik maken van de mobileDNA-applicatie. Zij krijgen inzicht in de gepseudominiseerde gegevens op groepsniveau (zoals gemiddeld gebruik over alle gebruikers heen) en toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die ze zelf rekruteren. Bedrijven hebben geenszins toegang tot gebruiksgegevens van mobileDNA-gebruikers die zij niet zelf gerekruteerd hebben.
 • Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Jouw persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je verzamelde gegevens. Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar mobileDNA@ugent.be of per post naar imec-mict-UGent, t.a.v. mobileDNA, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te verwijderen. Door je gegevens te verwijderen worden deze vernietigd en dus ook niet meer gebruikt geanonimiseerde gegevens op groepsniveau.

We vragen je op dat moment wel eventjes een kopie van je identiteitskaart toe te voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt.

Vragen

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het emailadres mobileDNA@ugent.be, of op volgend adres: imec-mict-UGent, t.a.v. mobileDNA, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

Deze overeenkomst bevat alle goede afspraken die er tussen jou en ons bestaan in verband met de aangelegenheden die deze overeenkomst regelt en vervangt alle eventuele bestaande eerdere overeenkomsten tussen jou en UGent  betreffende mobileDNA.