Formulieren

Hieronder vindt u diverse formulieren die u kan downloaden, invullen en opsturen naar het studiecentrum:

Studiecentrum Open Universiteit
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

Online inschrijven

Als u online wilt inschrijven kan u dat via onderstaande links. Dan wordt u wel doorverwezen naar de site van Open Universiteit Nederland.

  • voor een eerste inschrijving voor een losse cursus
    Hier ga je eerst naar de cursus van je keuze en kan je dan inschrijven (en eventueel meerdere
    cursussen aanduiden)
  • aanmelden voor een opleiding: je klikt op de pagina van de opleiding die je wil volgen op de knop aanmelden. Je registreert je en je kan aangeven of je met de bachelor wil starten, vrijstelling wenst binnen de bachelor of toelating tot de master wil aanvragen.
    Dan kan je je via je studiepad inschrijven voor cursussen binnen de bachelor. Voor mastercursussen kan dat nà de formele toelating.
  • voor zittende studenten

Levenlangleren krediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering door de Nederlandse overheid die ook voor studenten Open Universiteit beschikbaar is. Het LLLK is een lening die moet terugbetaald worden, afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

- Levenlanglerenkrediet

Kortingsregeling

In uitzonderlijke gevallen én als je geen LLLK kan verkrijgen, kan nog korting aangevraagd worden. Korting dient aangevraagd te worden vóór de inschrijving. U dient ook hier een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Vrijstellingen

U kan best langskomen met originelen van diploma('s) en puntenlijsten. Wij kopiëren en waarmerken die documenten. Als u geen puntenlijsten meer heeft, mag ook een document verstrekt worden met een opsomming van de vakken die u gevolgd heeft. Daarnaast moet hier ook een kopie van uw identiteitskaart bij.


Vrijstellingen op basis van praktijkervaring

Tentamens

U kan rechtstreeks aanmelden via www.ou.nl/mijnou.

Getuigschrift

In de meeste gevallen hoeft u het getuigschrift niet zelf aan te vragen. Dit is enkel het geval voor de opleidingen van de faculteit Milieu-natuurwetenschappen, de propedeuse management en de vrije wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen.

Een dossierverklaring dient u ook zelf aan te vragen. Een dossierverklaring bevat een overzicht van de cursussen waarvan u de betreffende certificaten reeds hebt ontvangen.

Aanvraagformulier verlenging scriptie/stage

Studenten die met hun eindscriptie of stage bezig zijn en er niet in slagen deze binnen 12 maanden af te ronden, krijgen hiermee aansluitend en eenmalig gratis acht maanden extra inschrijfduur.