Studeren aan OU

Is de opleiding iets voor mij?

Aan de Open Universiteit is het mogelijk om een diploma van universitair niveau te halen. De beslissing om een volledige universitaire studie te volgen, is natuurlijk niet zo evident.

'Kan ik het niveau aan? Heb ik voldoende voorkennis? Kan ik de nodige discipline opbrengen om te studeren? Biedt de studierichting werkelijk wat ik ervan verwacht?'

- Online open week van 7 tot 11 juni 2021: op afspraak.

- Bekijk de video met veel informatie.

Ingang foyer

De toelatingsvoorwaarden zijn eenvoudig: u moet minstens 18 jaar oud zijn.

Meer informatie