Inschrijven en kostprijs

Inschrijvingsgeld

Het wettelijk collegegeld wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten.
Per studiepunt betaal je 70,33 euro

5 EC = €352 (116 studie-uren)
10 EC = €704 (280 studie-uren)

Behaalde je al een Nederlands hoger onderwijsdiploma, dan zal je een verhoging naar het instellingscollegegeld moeten betalen.

Het eerste jaar in de bachelor (dus voor de cursussen die je in jouw eerste jaar volgt) betaal je de helft.

OPGELET: deze maatregel stopt definitief op 31 augustus 2024. Dus wie voor die datum inschrijft heeft niet meer recht op 12 maand korting, maar tot uiterlijk 31/08/24. Wie inschrijft voor het eerste kwartiel dat start op 1 september 2024 valt daar al niet meer onder (om het even wanneer je de inschrijving opneemt, het gaat over de start van de studie). 

Gedetailleerde informatie rond de kostprijs.

Hoe en wanneer?

- Voor een eerste inschrijving moet je aanmelden voor een bacheloropleiding.

- Je schrijft in per vak/cursus

- vaste cursussen starten in een bepaald kwartiel en dan moet je VOOR de start van het kwartiel ingeschreven staan

- voor variabele cursussen kan je altijd inschrijven

- Duur van de inschrijving: 12 maanden

- Je krijgt:
cursusmateriaal
drie tentamenkansen binnen die periode
ondersteuning via mentoraat en brightspace/ yOUlearn (cursusplatform van Open Universiteit)
praktische ondersteuning in het studiecentrum Gent
Faciliteiten van de Universiteit Gent

Korting

Je kan een studielening aanvragen via het levenlanglerenkrediet. (LLLK). Dit is een vrij complexe aanvraag, uitgebreide informatie kan verkregen worden op het studiecentrum.

Wie ouder is dan 55 jaar, kan wel nog de kortingsregeling van Open Universiteit aanvragen.

Studenten die een inkomen hebben rond het bestaansminimum zullen hier normaal gezien voor in aanmerking komen.
Kortingsbrochure en aanvraagformulier.