Inschrijven en kostprijs

Inschrijvingsgeld

Er wordt een onderscheid gemaakt naar nationaliteit en woonplaats voor het bepalen van het inschrijvingsgeld.

Belgen en Nederlanders woonachtig in België of Nederland betalen gewoon het wettelijk collegegeld zoals hieronder verder
vermeld.

Het wettelijk collegegeld wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten.
Per studiepunt betaal je 65,11 euro.

5 EC = €324 (116 studie-uren)
7,5 EC = €486 (175 studie-uren)
10 EC = €650 (280 studie-uren)


Let wel: wie al een Nederlands hoger onderwijsdiploma behaalde, zal een verhoging naar het 
instellingscollegegeld moeten betalen.

Het instellingscollegegeld ligt hoger dan het wettelijk collegegeld en verschilt tussen bachelor en master.

Hoe en wanneer?

- Voor een eerste inschrijving moet je aanmelden voor een bacheloropleiding. Je kiest eerst de correcte opleiding en klikt dan op 'naar aanmelden'.

- Slechts één inschrijvingsvorm: altijd per vak/cursus

- vaste cursussen starten in een bepaald kwartiel en dan moet u VOOR de start van het kwartiel ingeschreven staan

- voor variabele cursussen kan u altijd inschrijven

- Duur van de inschrijving: 12 maanden

- U krijgt:
cursusmateriaal
drie tentamenkansen binnen die periode
ondersteuning via mentoraat en yOUlearn
studentenkaart van de Universiteit Gent

Korting

Je kan een studielening aanvragen via het levenlanglerenkrediet. (LLLK). Dit is een vrij complexe aanvraag, uitgebreide informatie kan verkregen worden op het studiecentrum.

Wie ouder is dan 55 jaar, kan wel nog de kortingsregeling van Open Universiteit aanvragen.

Studenten die een inkomen hebben rond het bestaansminimum zullen hier normaal gezien voor in aanmerking komen.
Kortingsbrochure en aanvraagformulier.