Over ons

Wat is Open Universiteit?

Open universiteit biedt aan volwassenen de mogelijkheid om via zelfstudie een universitair diploma te behalen of gewoon een aantal losse cursussen te volgen.

Historiek

In Vlaanderen werden, in navolging van voornamelijk de Britse Open University en in samenwerking met de Open Universiteit Nederland, initiatieven genomen om open afstandsonderwijs te organiseren.

In 1984 werd het startsein gegeven door het sluiten van een overeenkomst tussen de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Open Universiteit Nederland. Deze samenwerking biedt aan Vlaamse studenten de kans het Nederlandse aanbod te volgen onder Vlaamse begeleiding.

Er zijn aan zes Vlaamse universiteiten studiecentra Open Universiteit verbonden: