Vrijstellingen

Vrijstellingen

Wie een hogere opleiding gevolgd heeft, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen binnen Open Universiteit. Niet-afgeronde opleidingen of afzonderlijke vakken kunnen ook ingebracht worden.

De omvang en inhoud van de vrijstelling is afhankelijk van de mate waarin de inhoud, omvang en het niveau van de eerder gevolgde opleiding overeenstemt met de ou-opleiding.

Als u meer informatie wenst over de vrijstellingen, dan kan u het overzicht per faculteit bekijken, een afspraak maken met een studieadviseur of op het studiecentrum een afspraak maken met de studiebegeleider.

Stages, scripties en bijzondere verplichtingen worden nooit vrijgesteld.

Toelating tot de master

Wanneer u een inhoudelijk vergelijkbare bachelor hebt afgerond, kan u via een schakelprogramma met de masteropleiding starten. Hiervoor moet u wel op voorhand toelating vragen en na het beëindigen van het schakelprogramma krijgt u geen bachelordiploma.
Voor meer informatie kan u een adviesgesprek aanvragen of contact opnemen met een studiebegeleider.

De aanvraag gebeurt net zoals de vrijstellingsaanvraag (zie hieronder).

Wie een bachelor binnen hetzelfde vakgebied aan Open Universiteit behaald heeft, hoeft uiteraard geen toelating te vragen.

Vrijstellingsverzoek

Een vrijstellingsaanvraag brengt heel wat administratie met zich mee. Daarom wordt een bijdrage van 161 euro  gevraagd voor een vrijstellingsverzoek.
Gezien deze kost raden wij u aan om eerst enkele cursussen te volgen waarvan zeker is dat u geen vrijstelling krijgt. Zo kan u nagaan of het systeem u ligt.

Voor een vrijstellingsaanvraag dient u het vrijstellingsformulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen met:

  • kopies van uw diploma('s) (deze dienen gewaarmerkt te worden, maar dat doen wij op het studiecentrum)
  • puntenlijsten of toch documenten waar al de gevolgde vakken op staan
  • een kopie van uw identiteitskaart

Erkenning van verworven competenties (EVC)

Er bestaan verschillende procedures voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van praktijkervaring.

Er is een korte procedure als je denkt voor maximum 5 modules in aanmerking te komen (deze kost 161 euro), voor meer dan 5 modules is het een lange procedure aan 1.243 euro (inclusief assessment).

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij een studie-adviseur.