Tentamens

In Nederland spreekt men over tentamens in plaats van examens. De meeste tentamens zijn schriftelijk op pc.

Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie. Soms moet er een bijzondere verplichting gemaakt worden zoals een schrijfopdracht of practicum. Een beperkt aantal cursussen wordt door mondelinge tentamens afgerond.

De wijze van tentaminering staat per cursus vast maar kan in de loop van het academiejaar wijzigen. De meest recente info vindt u op yOUlearn, waar u na inschrijving kan op inloggen.

 Tentamenvormen


Digitale groepstentamens

Deze worden minstens drie keer per jaar (per cursus) afgenomen. Dit is altijd op vooraf vastgestelde data en uren. De tentamendata vindt u bij de betreffende cursus op yOUlearn en in de studiegids. DGT kan zowel op het studiecentrum als thuis online via de proctor exam-app afgenomen worden. Check de werkwijze van thuis tentamens afleggen goed vooraf via de tegel op 'mijnou'/online tentamens'.

Tijdig aanmelden! Je moet rekening houden met een beperkt aantal plaatsen per studiecentrum én een uiterste aanmelddatum. Die vind je terug bij 'tentamen tonen' op 'mijnou'.

Digitaal individuele tentamens

Een groot deel van de cursussen worden individueel via computer getentamineerd. Die kan je het hele jaar door (uitgezonderd sluitingsperiodes) op de studiecentra afleggen, net als thuis via proctorExam.

Studiecentrum Gent:
maandag    18u - 21u
woensdag   13u30 - 16u30
vrijdag       09u30 - 12u30

De tentamens worden afgenomen in het tentamenlokaal in de Sint-Pietersnieuwstraat 33 te Gent.

Voor deze tentamens meldt u zich aan op uw persoonlijke pagina. Registratie hiervoor is pas mogelijk na inschrijving.

Mondelinge tentamens

Sommige vakken worden afgesloten met een (online) mondeling tentamen.
Check hiervoor altijd de meest recente gegevens op yOUlearn.

Aantal tentamenkansen

U heeft per cursus 3 tentamenkansen (gedurende de inschrijfperiode van 12 maand).

Geslaagd?

Indien u geslaagd bent voor het tentamen ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig.