Tentamens

Ingang tentamen

In Nederland spreekt men over tentamens in plaats van examens. De meeste tentamens zijn schriftelijk.

Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie. Soms moet er een bijzondere verplichting gemaakt worden zoals een werkstuk, referaat of practicum. Een beperkt aantal cursussen wordt door mondelinge tentamens afgerond.

De wijze van tentaminering staat per cursus vast maar kan in de loop van het academiejaar wijzigen. De meest recente info vindt u op yOUlearn, waar u na inschrijving kan op inloggen.

 

Tentamenvormen


Tentamens op vaste data

Deze worden minstens drie keer per jaar (per cursus) afgenomen. Dit is altijd 's avonds (van 19 tot 22 uur) en op vooraf vastgestelde data. De tentamendata vindt u bij de betreffende cursus op studienet en in de studiegids.

Sluitingsdata voor het aanmelden van een regulier tentamen staan vermeld in de studiegids, in de regel moet de aanmelding 5 weken van te voren gebeuren.
Opgelet! Daarna kan je niet meer aanmelden!

Computergebaseerd individueel toetsen

Een groot deel van de cursussen worden individueel via computer getentamineerd. Dit gebeurt via een heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk programma. 

De cbi-tentamentijden in Gent:
maandag    18u - 21u
woensdag   13u30 - 16u30
vrijdag       09u30 - 12u30

Geen cbi-tentamen op sluitingsdagen van het studiecentrum.

De tentamens op vaste data en de computergebaseerde tentamens worden afgenomen in het tentamenlokaal in de Sint-Pietersnieuwstraat 33 te Gent.

Voor deze tentamens meldt u zich aan op uw persoonlijke pagina. Registratie hiervoor is pas mogelijk na inschrijving.

Mondelinge tentamens

Sommige vakken worden afgesloten met een mondeling tentamen.
Voor de meeste kan je dat tentamen nu al afleggen op het studiecentrum via skype, maar soms moet je daarvoor naar Nederland.

Check hiervoor altijd de meest recente gegevens op yOUlearn.

Aantal tentamenkansen

U heeft per cursus 3 tentamenkansen inbegrepen in het inschrijfgeld (gedurende de inschrijfperiode van 12 maand).

Geslaagd?

Indien u geslaagd bent voor het tentamen, dat wil zeggen wanneer u een cijfer 6 of hoger heeft behaald op 10, ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig.