Begeleiding

Algemene bijeenkomsten

    • Twee keer per jaar vindt een (facultatieve) startbijeenkomst plaats op het studiecentrum Gent voor alle beginnende studenten. Daarin krijgt u meer informatie over studeren aan de Open Universiteit (inschrijven, vrijstellingen aanvragen, tentamens) en wat tips voor multiple-choice tentamens.
    • De startbijeenkomst vindt op 6 oktober 2018 plaats in het tentamenlokaal van het studiecentrum Gent van 10 tot 12u. Aanmelden is verplicht (bij ). 
      Je kan de presentatie bekijken.

Bijeenkomsten per cursus

Die vindt u telkens terug op de cursussite.

Geplande bijeenkomsten voor de oriëntatiecursus cultuur in Gent kwartiel 1 2018/19, telkens op maandagavond van 18 tot 20u: 

ma 24/09/2018
ma 15/10/2018
ma 5/11/2018
ma 3/12/2018
ma 21/01/2019

Voor het tweede semester (derde kwartiel) wordt dat:

ma 4/03/2019
ma 1/04/2019
ma 06/05/2019
ma 27/05/2019
ma 17/06/2019

Aanmelden is verplicht: sophie.decoene@ugent.be