Begeleiding

Algemene bijeenkomsten

    • Twee keer per jaar vindt een (facultatieve) startbijeenkomst plaats op het studiecentrum Gent voor alle beginnende studenten. Daarin krijgt u meer informatie over studeren aan de Open Universiteit (inschrijven, vrijstellingen aanvragen, tentamens) en wat tips voor multiple-choice tentamens.
    • De startbijeenkomst vond op 3 maart 2018 plaats in het tentamenlokaal van het studiecentrum Gent van 10 tot 12u. De volgende zal wellicht in oktober plaats vinden. Aanmelden is verplicht (bij ). 
      Je kan de presentatie bekijken.

Bijeenkomsten per cursus

Die vindt u telkens terug op de cursussite.

Geplande bijeenkomsten voor de oriëntatiecursus cultuur in Gent kwartiel 3 2018 gaan NIET door wegens onvoldoende deelnemers.

Er zijn wel bijeenkomsten voor inleiding filosofie, telkens op maandagavond van 18 tot 20u: 

ma 19/03/2018
ma 16/04/2018
ma 14/05/2018
ma 11/06/2018

Aanmelden is verplicht: sophie.decoene@ugent.be