Een greep uit het uitgebreide aanbod

Databanken

 • WoS : Web of Science

  ISI Web of Science bevat meer dan 10.000 high-impact tijdschriften uit de alfa- en beta-wetenschappen en de sociale wetenschappen, aangevuld met de proceedings van meer dan 120.000 internationale conferenties.

 • ERIC

  De ERIC (Education Resources Information Center) database wordt gesponsord door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs om uitgebreide toegang te bieden tot onderwijsgerelateerde literatuur (tijdschriftartikelen, conferenties, vergaderingen, overheidsdocumenten, scripties, dissertaties, rapporten, audiovisuele media, bibliografieën, gidsen, boeken en monografieën).

 • ProQuest Education Journals

  ProQuest Education Journals geeft toegang tot literatuur over basis-, middelbaar en hoger onderwijs, maar ook over speciaal onderwijs, thuisonderwijs en volwasseneneducatie. Veel titels zijn geïndexeerd in de ERIC-database.

 • PubMed

  Pubmed van de National Library of Medicine (USA) bevat meer dan 18 miljoen citaties van biomedische artikels sinds de jaren 1950, met de hyperlink naar de integrale artikels en bijhorende bronnen.