Casussen

Casussen

De eigen ontwikkelingen tenslotte betreffen ten eerste computergestuurde casussen met uitsluitend onderwijsdoeleinden. Een gevalstudie uit de praktijk wordt geïnformatiseerd aan de student aangeboden. Informatie wordt stapsgewijs aangeboden, waarbij beslissingen over volgende stappen (bv. afnames van bepaalde tests) moeten genomen worden. Tussentijdse evaluatiemomenten zijn ook kenmerkend voor deze casussen. De studenten die dit academiejaar hiermee ervaring hadden, waren erg enthousiast over deze nieuwe aanpak van psychodiagnostiek-oefeningen.

vak Ontwikkelings-en gedragsstoornissen: Psychologische diagnostiek van Prof. Wiersema

casus Jochen

vak leerstoornissen van Prof. Annemie Desoete

casus Sandrien

casus Lisa

casus Mats

Ten tweede zijn er, vooral met onderzoeksdoeleinden, vragenlijsten van academisch personeel van onze faculteit geïnformatiseerd, zowel qua afname als qua verwerking.