Commissie Maatschappelijke Impact

Deze commissie heeft als doel om een bestaande visienota te verfijnen en uit te breiden. Deze nota gebruikt de commissie als inspiratiebron en referentiekader voor het ontwikkelen van een maatschappelijk impact plan. Ze koppelt aan dat plan concrete acties voor de faculteit en probeert het structureel in te bedden in bestaande kaders.