Onderwijs

Cultuur & Educatie verzorgt vakken in de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (UGent) en de master Sociaal Werk (UGent).

 

Cultuur & Educatie 

Cultuur & Educatie is een opleidingsonderdeel binnen de Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen. In dit opleidingsonderdeel wordt vanuit verschillende disciplines en theoretische perspectieven de plaats van cultuur, media en geletterdheid in een veranderende maatschappij bestudeerd met bijzondere aandacht voor de rol van educatie. 

pdf icon  Open de studiefiche 

Cultuurstudies 

Cultuurstudies is een opleidingsonderdeel binnen de Master of Science in de pedagogische wetenschappen. Binnen dit opleidingsonderdeel verdiepen studenten zich in de rol van cultuur in de samenleving. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan een aantal actuele vraagstukken. De studenten krijgen inzicht in het  retorisch, narratief en cultuurwetenschappelijk analyseren van de manier waarop cultuur en identiteit aan bod komen in het maatschappelijke debat (bv. hoofddoekendebat, de waarde van cultuur, culturele invullingen van burgerschap, diversiteit in stedelijke contexten etc.). Centraal staat daarbij eveneens de maatschappelijke functie van kunst en cultuur. Op basis van reflectie- en onderzoeksopdrachten ligt de nadruk binnen dit opleidngsonderdeel op de 'reflective scientist practitioner'.

pdf icon  Open de studiefiche

Cultuur, Media & Educatie 

Cultuur, media en educatie is een opleidingsonderdeel in de specifieke lerarenopleiding, dat studenten een theoretisch en didactisch kader biedt voor implementatie van cultuur in onderwijs en voor cultuureducatie.

pdf icon  Open de studiefiche

Interpretatieve onderzoeksmethoden 

Dit opleidingsonderdeel is onderdeel van de opleiding Bachelor en schakelprogramma Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk. Via dit opleidingsonderdeel wordt de methodologische laag van de opleiding grondig toegelicht en in de praktijk gebracht via de oefeningen. De lessen gaan dieper in op de onderliggende paradigmatische gronden van interpretatief onderzoek en op de vormgeving aan de onderzoekscyclus, diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden (zowel strategieën van data-verzameling en data-analyse), en diverse dimensies van onderzoeksethiek. Reflexiviteit van de onderzoeker als vormgever aan het onderzoeksproces staat centraal in alle lessen en oefeningen.

pdf icon  Open de studiefiche