Onderwijs

Cultuur & Educatie verzorgt vakken in de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (UGent) en de master Sociaal Werk (UGent).

 

Cultuur & Educatie 

Cultuur & Educatie is een opleidingsonderdeel binnen de Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen en het schakelprogramma in het Sociaal Werk. In dit opleidingsonderdeel wordt vanuit verschillende disciplines en theoretische perspectieven de plaats van cultuur, media en geletterdheid in een veranderende maatschappij bestudeerd met bijzondere aandacht voor de rol van educatie.

pdf icon  Open de studiefiche 

Cultuurstudies 

Cultuurstudies is een opleidingsonderdeel binnen de Master Pedagogiek en Onderwijskunde en de Master Sociaal Werk. Binnen dit vak verdiepen studenten zich in de maatschappelijke en educatieve functies van kunst en cultuur. Centraal staan daarbij het maatschappelijk engagement in de kunst en de educatieve rol van de kunstenaar. Retorische concepten worden aangewend om het eigen maatschappelijk en pedagogisch handelen kritisch te bevragen. De studenten worden verwacht om actief deel te nemen aan het actuele culturele aanbod.

pdf icon  Open de studiefiche

Cultuur, Media & Educatie 

Cultuur, media en educatie is een opleidingsonderdeel in de educatieve master, dat studenten een theoretisch en didactisch kader biedt voor implementatie van cultuur in onderwijs en voor kunst- en cultuureducatie.

pdf icon  Open de studiefiche

Interpretatieve onderzoeksmethoden 

Dit opleidingsonderdeel is onderdeel van de opleiding Bachelor en Schakelprogramma Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk. De lessen gaan dieper in op de onderliggende paradigmatische gronden van interpretatief onderzoek en op de vormgeving van de onderzoekscyclus, diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden, en diverse dimensies van onderzoeksethiek.

pdf icon  Open de studiefiche