Cultuur & Educatie

Expertise

De onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (C&E) is onderdeel van de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Het onderzoek en onderwijs van C&E is gericht op de ontwikkeling van een hedendaagse cultuurpedagogiek.

Op welke manier wordt het begrip ‘cultuur’ ingezet in het maatschappelijk en academisch debat? Welke pedagogie kan er ontwikkeld worden om dit kritisch te bevragen en andere praktijken van kennisvorming mogelijk te maken? Wat is de veranderende (pedagogische) rol van culturele en educatieve instituties als traditionele bemiddelaars van kunst en cultuur? Wat is de wisselwerking tussen cultuurbeleid en praktijk? Hoe verhoudt zich dit tot media-evoluties in een toegenomen algoritmische cultuur?

Conceptueel benadert C&E deze vragen aan de hand van interdisciplinaire kaders die vormgegeven worden vanuit (nieuwe) retoriek, cultural studies, kritische pedagogie en antropologie. De focus ligt daarbij op kwalitatief en interpretatief onderzoek, retorische analyse, discoursanalyse, etnografie en narratologie. Daarbij wordt bovendien sterk ingezet op het inbedden van artistieke praktijken in onderwijs en als vorm van onderzoek.

C&E organiseert rond deze thema’s regelmatig (inter)nationale conferenties, uitwisselingen en workshops. C&E is daarnaast betrokken bij het UGent consortium in De Krook, centrum voor cultuur, kennis en innovatie.

Doctoraatstrajecten

  • Laura Van Beveren - Critical reflection in the social and behavioural sciences: a rhetorical approach (promotor: Kris Rutten, co-promotoren: Griet Roets en Ann Buysse).
  • Hari Prasad Adhikari Sacré – Aesthetic Education(S): Research on rhetorics of cultural literacy in Belgian Art, Art Education & Art Policies (promotor: Kris Rutten, co-promotor: Sruti Bala, Universiteit van Amsterdam).
  • Amber De ClerckUnpacking cultural logics in educational contexts. A rhetorical approach (promotor: Kris Rutten).
  • Arjang Omrani - Situated knowledge. An educational exploration of “shared anthropology” as a theoretical and methodological framework (promotor: Kris Rutten).
  • Ishaya AnthonyPublic Pedagogy and the Socio-Political Economy of Religious Media: A qualitative study of the Advent Cable Network Nigeria (ACNN) (promotor: Kris Rutten, co-promotor: Lee-Shae Scharnick-Udemans, University of the Western Cape).
  • Luz Santa María Muxica - A qualitative study into the literary socialisation practices of adolescents (promotor: Kris Rutten, co-promotor Cristina Aliagas Marín, Autonomous University of Barcelona).
  • Simon Allemeersch – Een interpretatief onderzoek naar de probleemconstructies van armoede en sociale ongelijkheid in een stedelijke context. Artistieke praktijk en social werk in de Rabot torens in Gent (promotor: Griet Roets, co-promotor: Kris Rutten).
  • Anneli Bowie (University of Pretoria, SA) - Re/framing design trends: a Burkean meta-rhetorical approach (promotor: Duncan Reyburn, University of Pretoria, co-promotor: Kris Rutten) [Finished and accepted]

Onderzoeksprojecten

Het mentallyproject

Geestelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen zijn van groot belang omdat ze zeer gangbaar zijn en een aanzienlijke impact hebben op gezondheid, maatschappelijk welzijn en economie. Psychologische behandeling – al dan niet in combinatie met medicatie – is effectief, maar is niet in staat geweest om de schijnbare mismatch van de geestelijke gezondheidszorg teniet te doen. Er is onder- en suboptimale behandeling van sommige volwassenen en overbehandeling van anderen.

Het strategische doel van MentALLY is het verzamelen van de nodige empirische gegevens om de evolutie naar een Europese geestelijke gezondheidszorg te versnellen die een effectieve geestelijke gezondheidszorg biedt aan alle volwassenen die in nood zijn. Een zorgvuldig ontworpen verspreidings- en uitvoeringsstrategie vertaalt de empirische gegevens om bestaande netwerken te versterken en bestaande praktijken te verbeteren.

Conferenties & Events

Publicaties