Laura Van Beveren

In 2016 begon ik als BOF onderzoeker te werken aan de onderzoeksgroep Cultuur en Educatie van Universiteit Gent.  Sinds oktober 2020 ben ik als doctor-assistent verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek.

Ik behaalde een master in sociaal werk en schreef een thesis over ‘sociaal engagement in hedendaagse kunst: een retorische analyse van ‘The new forest by Wunderbaum’, waarin ik mijn academische en persoonlijke interesses voor kunst en cultuur kon combineren. In het bijzonder de retorische functie van taal en de verschillende manieren waarop sociale verandering wordt beoogd in kunst en sociaal werk praktijken. In mijn doctoraatsonderzoek ‘kritische reflectie in sociale en gedragswetenschappen: een retorische aanpak.’ Bestudeer ik hoe nieuwe retoriek functioneert als theoretische en methodologische kaders voor educatieve reflectieve wetenschapsbeoefenaars. Mijn focus ligt op educatieve settings in sociaal werk, leerkrachtenopleidingen en psychologie.

BOF-research fellow. Main focus: critical reflection, rhetoric, theatre.

Contact

M. Makebaplein 1, B-9000 Ghent

T +32 (0)9 264 8676 (direct)

F +32 (0)9 264 8688

laura.vanbeveren@ugent.be