Johanna Couvée (zij/haar)

Curator, onderzoeker, workshop- en procesbegeleider. Focust op analyse van publiek debat over psychische gezondheid, richting een kritisch en rechtvaardig begrip daarvan.

Hi! Ik ben een in Brussel gevestigde curator, onderzoeker, workshopfacilitator en voormalig cultureel werker.

Als doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent voer ik een retorische en discursieve studie uit over hedendaagse publieke debatten betreft psychische gezondheid. Hierbij bestudeer ik welke culturele en systemische logica's en dynamieken actief zijn in publieke opvattingen en handelen betreft psychische gezondheid in hegemonische en gemarginaliseerde ruimtes. Ik onderzoek daarbij hoe kennis over psychische gezondheid wordt opgebouwd en onderhandeld in deze ruimtes, om zo bij te dragen tot een kritische en rechtvaardige notie van psychische gezondheidsgeletterdheid.

Daarnaast cureer ik samen met Bouchra Lamsyeh het nomadische culturele programma 'There is Nothing Wrong with People, but you cannot self-love your way out of systemic oppression’ (TiNWwP), dat we in 2022 hebben opgericht. TiNWwP kijkt naar de intersectie van psychische gezondheid en sociale rechtvaardigheid, en is een gastvrije ruimte bestaande uit voorstellingen, workshops, gesprekken en feest. Je kunt ons vinden via @tinwwp of op nothingwrongwithpeople.com. Ook verzorg ik workshops voor culturele, educatieve en overheidsorganisaties over onderwerpen met betrekking tot witheid, patriarchaat en welzijn, gericht op het deconstrueren van machtsdynamieken op een mentale, belichamende en activerende manier.

In mijn werk ben ik geïnteresseerd in het begrijpen van de impact van sociale omstandigheden en onderdrukkingsmechanismen op welzijn. Of anders gezegd, hoe het persoonlijke politiek is en het politieke persoonlijk. Opgeleid als socioloog (Université Libre de Bruxelles, BE) en somatisch psycholoog (Universiteit Leiden, NL), verken ik manieren om therapeutische en belichamende praktijken te verbinden met collectieve transformatie. Ik geloof ook sterk in de kracht van artistieke expressie als medium om perspectieven en gewoonten te veranderen, en om toe te werken naar nieuwe sociale realiteiten.

Ik ben geïnteresseerd in uitwisseling over mijn werk en deze onderwerpen, dus aarzel niet contact op te nemen via e-mail.

Johanna CouvéeE johanna.couvee@ugent.be

De Krook (4e verdieping)
M. Makebaplein 1, 9000 Gent
&
UGent, Departement Onderwijskunde, Kantoor 120.043
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
Foto credits: Burezi