Hari Prasad Sacré

Hari Prasad Sacré behaalde een doctoraat in de pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent met zijn proefschrift getiteld Reading Illiteracy: A pedagogical study about cultural (il)literacy in Flanders. Zijn onderzoek bespreekt nieuwe vormen van ongeletterdheid die ontstaan in ontheemde gemeenschappen die gedwongen de grenzen van het imperialisme oversteken en zich vestigen in Vlaanderen en Brussel. Door gebruik te maken van een postkoloniale benadering in kritische pedagogiek, waarbij hij het werk van Gayatri Chakrabarty Spivak en Henry Giroux integreert, verkent hij de mogelijkheden voor emancipatie van culturele ongeletterdheid. Over het algemeen verkent zijn academisch en educatief werk culturele vertaling als een pedagogisch project voor dialoog, solidariteit en emancipatie in meertalige en globaliserende samenlevingen.

Als postdoctoraal lid van de onderzoeksgroep focust hij op emancipatie van gebroken meertaligheid, voornamelijk in de context van gedwongen migratie en ontheemding (o.a. transnationale adoptie) waardoor kinderen de erfgoedtaal ontleren en niet meer kunnen communiceren met de familie of gemeenschap van herkomst.