Ishaya Anthony

Gedurende de laatste tien jaar ben ik actief geweest in het verwerven van nieuwe vaardigheden en kennis zowel op academisch vlak, in de samenleving en als priester. In 2019 vervoegde ik de groep Cultuur & Educatie voor een PHD- onderzoek in een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent en het Desmond Tutu Centre for Religion and Social Justice, verbonden aan de University of the Western Cape South Africa.

Ik behaalde mijn Mastergraad in praktische theologie aan de Stellenbosch University. Mijn afstudeerscriptie was getiteld Prophetic preaching in a context of corruption in Nigeria. Deze dissertatie combineerde mijn priesterlijke, academische en persoonlijke belangstelling in godsdienst en actuele sociale kwesties om te pleiten voor natievorming en menselijke groei door middel van religieuze kritiek, een religieuze toekomstvisie, religieuze beleidsprocessen en een exemplarische religieuze levenswijze. Mijn PHD-onderzoek is getiteld Public pedagogy and socio-political economy of religious media: A qualitative study of the Advent Cable Network Nigeria (ACNN). Ik wil de verhouding onderzoeken tussen de sociaal-politieke economie en de openbare pedagogische functies van de ACNN om te begrijpen wat precies de rol en de bijdrage betekenen van religieuze media bij de ontwikkeling van geletterdheid. 

 

 

 

Ishaya Anthony

De Krook (4th Floor) 
M. Makebaplein 1, B-9000 Ghent

E  Ishaya.Anthony@UGent.be