Geert Vandermeersche

Geert Vandermeersche is als gastprofessor verbonden aan de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent).
Hij doctoreerde in 2013 op een proefschrift over literatuuronderwijs, waarbij concepten zoals “Bildung” en de “narrative wending” een centrale positie innamen. Hij geeft les over verschillende aspecten van cultuur- en kunsteducatie, met aandacht voor geletterdheid en media zoals boeken, films, en strips.

 

Geert Vandermeersche

M. Makebaplein 1, B-9000 Ghent

T +32 (0)9 264 6257 (direct)

F +32 (0)9 264 8688