Kris Rutten

Ik ben als hoofddocent verbonden aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent waar ik de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie leid. Ik studeerde kunstwetenschappen en vergelijkende cultuurwetenschap en behaalde nadien een doctoraat in de pedagogische wetenschappen met een proefschrift over de retorische en narratieve wending in educatie.

Mijn onderzoek richt zich op:

  • De plaats van retoriek in het curriculum.
  • De retoriek van culturele geletterdheid.
  • De pedagogische rol van culturele instituties.
  • De etnografische wending in kunst.

Als docent ben ik verantwoordelijk lesgever voor de opleidingsonderdelen Antropologie (Bachelor), Cultuur en educatie (Bachelor), Cultuurstudies (Master) en Cultuur, media en educatie (Educatieve Master).

Ik was voorzitter van de Rhetoric Society of Europe (RSE) van 2017 tot 2023 en ben momenteel vice-voorzitter van de Kenneth Burke Society. Ik ben voorzitter van Iedereen Leest, de Vlaamse referentieorganisatie voor leesbevordering. Daarnaast ben ik bestuurslid van de International Association for Cultural studies (ACS). Ik ontving de KBS Emerging Scholar Award op de conferentie van de Kenneth Burke Society (St. Louis, July 2014). Ik ben mede-redacteur van het tijdschrift Critical Arts.

Ik was een gastonderzoeker aan de universiteiten van Bath (VK), Stirling (VK), British Columbia (Ca) en Luxemburg (Lux). Momenteel ligt er een sterke focus op het opzetten van onderzoekssamenwerking met het Globale Zuiden.

Publicaties: http://lib.ugent.be/bibliografie/801001805671 

KrisRuttenContact

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

T +32 (0)9 264 6253 (direct)

F +32 (0)9 264 8688

kris.rutten@ugent.be