Kris Rutten

Ik ben als tenure track docent verbonden aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent en leid de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie. Ik studeerde kunstwetenschappen en vergelijkende cultuurwetenschap en behaalde nadien een doctoraat in de pedagogische wetenschappen met een proefschrift over de retorische en narratieve wending in educatie.

Mijn onderzoek richt zich op:

  •  De plaats van retoriek in het curriculum.
  •  De retoriek van culturele geletterdheid.
  •  De pedagogische rol van culturele instituties.
  •  De etnografische wending in kunst.

Als docent ben ik verantwoordelijk lesgever voor de opleidinsonderdelen Cultuur en educatie (Bachelor), Cultuurstudies (Master) en Cultuur, media en educatie (Educatieve Master).

 Ik ben voorzitter van de Rhetoric Society of Europe (RSE) en van Iedereen Leest, de Vlaamse referentieorganisatie voor leesbevordering. Daarnaast ben ik bestuurslid van de International Association for Cultural studies (ACS). Ik ontving de KBS Emerging Scholar Award op de conferentie van de Kenneth Burke Society (St. Louis, July 2014). Ik ben eveneens redactielid van het tijdschrift Critical Arts

 Ik was een gastonderzoeker aan de universiteiten van Bath (VK), Stirling (VK), British Columbia (Ca) en Luxemburg (Lux). Voor internationale VLIR en VVOB projecten rond capaciteitsopbouw heb ik workshops gegeven over kwalitatieve onderzoeksmethoden in Mozambique, Zuid-Afrika en Ecuador.

 
Curriculum Vitae: http://ugent.academia.edu/KrisRutten/CurriculumVitae 

Publicaties: http://lib.ugent.be/bibliografie/801001805671

  

© michiel devijver

Contact

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

T +32 (0)9 264 6253 (direct)

F +32 (0)9 264 8688

kris.rutten@ugent.be