Ruini Huang

Ik ben doctoraatsonderzoeker aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent en meer bepaald binnen de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie. Ik behaalde een master in de onderwijssociologie aan Beijing Normal University met een masterproef rond "A Narrative Inquiry into Romantic Relationships of Adolescents". Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar cultuurstudies en de impact van sociale media op adolescenten.

 

In mijn proefschrift A Qualitative Study into the Functions of Art Edcuation in China, zal ik onderzoek doen naar de ‘functies’ van kunsteducatie in China aan de hand van case-study analyse. Op basis van een analyse van de claims binnen beleid en praktijk over het belang van kunsteducatie, zal ik focussen op het maatschappelijke en educatieve belang van kunst in China.   

Ruini Huang

 


Henri Dunantlaan 2
B-9000 Ghent
Belgium
Office 120.043