Onderzoek

METiS

METiS is een van de onderzoeksgroepen binnen de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. METiS staat voor Meten van Effectiviteit en Technologie in Scholen, maar METiS is ook de personificatie van de wijsheid in de Griekse mythologie. Op zich levert wetenschappelijke kennis geen wijsheid, maar doordacht gebruik ervan kan er wel toe leiden.

Expertise

Het lopend onderzoek binnen METiS richt zich vooral op de studie van onderdelen van het curriculum die minder aandacht krijgen in het klassieke effectiviteitsonderzoek, maar toch actueel en relevant zijn voor hedendaags onderwijs in een snel veranderende samenleving, zoals digitale competenties, burgerschap en luistervaardigheden.

Hoe kunnen deze competenties gemeten worden? Hoe sterk verschillen klassen en scholen van elkaar? Op welke manier draagt de leraar bij tot de competenties van leerlingen? Onderzoekers binnen METiS ontwikkelen zelf meetinstrumenten en voeren grootschalig onderzoek uit om deze complexe vragen te beantwoorden.

Publicaties

 

Interessante leeromgevingen