Amélie Rogiers

Amélie Rogiers

Postdoctoraal onderzoeker, Operationeel coördinator bij het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs

Amélie Rogiers behaalde haar doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen (UGent) met haar proefschrift ‘Illuminating text learning in secondary education: Measuring and fostering strategy use and knowledge acquisition’. In haar proefschrift staan twee onderzoekslijnen centraal: het in kaart brengen en het bevorderen van het strategiegebruik van leerlingen om informatieve teksten te verwerken en te verwerven. In het kader van haar proefschrift ontwikkelde Amélie het educatief pakket ‘Leerlicht’ waarmee leraren en leerlingen aan de slag kunnen om het strategiegebruik van leerlingen te bevorderen. Amélie won met haar proefschrift de dissertatieprijs van de Vereniging voor Onderwijs Research en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek. Na haar doctoraat ging Amélie binnen de onderzoeksgroep Taal, leren en innoveren van de vakgroep Onderwijskunde (UGent) aan de slag als postdoctoraal onderzoeker. Sinds 2021 is Amélie werkzaam als operationeel coördinator van het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs. In haar postdoctorale onderzoeksactiviteiten focust Amélie zich op de topics taal, leren en motiveren.

Publicaties