Feyza Ercos

Feyza Ercos

Assistent bij de onderzoeksgroep METiS

Feyza Ercos behaalde in juni 2022 haar master in de Pedagogische Wetenschappen - afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde aan de universiteit van Gent. Daarna behaalde ze in februari 2023 ook de Educatieve Master in de Gedragswetenschappen.

Sinds 1 oktober 2023 is Feyza tewerkgesteld op de Vakgroep Onderwijskunde binnen de onderzoeksgroep METIS. Als assistent werkt ze enerzijds aan haar eigen doctoraatsonderzoek, anderzijds is ze verantwoordelijk voor het ondersteunen van studenten voor de vakken Curriculumtheorie en -praktijk, Onderwijsinnovatie, Onderwijseffectiviteit en Onderwijskundig ontwerpen.