Inge De Meyer

Inge De Meyer

Wetenschappelijk medewerker, Nationaal Project Manager bij PISA

Inge De Meyer behaalde haar diploma Licentiaat in de pedagogische wetenschappen en het Getuigschrift Academische Initiële Lerarenopleiding in de pedagogische wetenschappen in 1999. Aansluitend begon ze als wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent; eerst op het evaluatieonderzoek “10 jaar basiseducatie in Vlaanderen” om vervolgens over te stappen naar internationale studies, nl. ALL (Adult Lifeskills and Literacy Survey) en PISA (Programme for International Student Assessment).

Vanaf de cyclus PISA2006 fungeert ze als Nationaal Project Manager bij datzelfde PISA-onderzoek. In die hoedanigheid neemt ze de eindverantwoordelijkheid voor het operationeel management op zich en vormt ze het éérste aanspreekpunt voor de formele en informele rapportering. Tussen 2009 en 2013 combineerde ze het project management van PISA met dat van PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences); een grootschalig onderzoek naar de competenties van volwassenen. Sinds 2014 werkt Inge opnieuw uitsluitend op het PISA-onderzoek, waarbij ze het projectmanagement combineert met het sampling- en datamanagement.
.

Publicaties