Jeltsen Peeters

Jeltsen Peeters

Gastprofessor bij de onderzoeksgroep METiS

Jeltsen Peeters behaalde haar bachelor diploma 'Orthopedagogie' in 2008 en haar masterdiploma ‘Agogische wetenschappen’ in 2010. Daarna vervoegde ze de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als onderzoeker waar ze in 2015 haar doctoraat afrondde. Haar proefschrift focuste op de implementatie van zelfregulerend leren in het basisonderwijs. Uit een vastberadenheid om wat ze geleerd had in de praktijk te brengen, ontwierp en coördineerde ze een aantal Europese projecten met als doel de wetenschappelijke kennis rond zelfregulerend leren ingang te doen vinden tot op de klasvloer. Sinds 2018 werkt ze bij de pedagogische begeleidingsdienst van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Daar ondersteunt ze pedagogisch begeleiders om scholen te begeleiden in het kwaliteitsvol en schoolbreed integreren van zelfregulerend leren. Daarnaast is Jeltsen Peeters gastprofessor aan de Universiteit Gent waar ze instaat voor het opleidingsonderdeel Onderwijsinnovatie. Onderwijsinnovatie, zelfregulerend leren, professionalisering, internalisering en de brug tussen theorie en praktijk zijn thema’s die als een rode draad door haar carrière lopen.

Publicaties