Lieven De Roeck

Lieven De Roeck

Wetenschappelijk medewerker, Coördinator digitale toetsen bij het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs

Lieven De Roeck behaalde zijn bachelordiploma wiskunde in 2020 aan de Universiteit Gent. In juli 2022 behaalde hij vervolgens het diploma van educatieve master in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting wiskunde. Hij verwierf hierbij de vakdidactieken wiskunde en informatica. Naast wiskunde heeft Lieven ook een grote interesse in informatica en het onderwijs. In het kader van zijn masterthesis onderzocht hij o.a. de verschillen en gelijkenissen van de eindtermen wiskunde (derde graad secundair onderwijs) in Vlaanderen en Wallonië. Sinds 16 augustus 2022 is hij aangesteld als coördinator digitale toetsen binnen het Werkdomein B (Ontwerp ICT-infrastructuur) van het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs.

Publicaties