Valérie Thomas

Valérie Thomas

Gastprofessor bij de onderzoeksgroep METiS

Valérie Thomas is afgestudeerd als onderwijskundig pedagoog en leerkracht aan de Universiteit Gent en behaalde in 2018 haar doctoraat omtrent zelfregulerend leren in de thuiscontext en ouderbetrokkenheid aan de Vrije Universiteit Brussel. Na haar doctoraat werkte ze enkele jaren als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkte onder andere als projectcoördinator voor verschillende Erasmus+ projecten. Valérie is sinds 2021 deeltijds professor aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en gastprofessor aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Ze doceert vakken omtrent onderwijskundig ontwerpen, curriculumontwikkeling en diversiteit en inclusie in educatieve settings. Valérie's onderzoekinteresses focussen op innovatieve leeromgevingen, specifiek met betrekking tot technology enahanced learning en zelfregulerend leren.

Publicaties