Blijde Van Driessche

Voormalig lid van de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

Begrijpend lezen

 

blijde.vandriessche@ugent.be   |  +32 (0) 9 264 86 74 |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |  Bureau 120.100

Researchgate   |   Linkedin        

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Blijde Van Driessche

 

 

Begrijpend lezen

Toetsontwikkeling

 

 

 

De Diatoetsen zijn een methodeonafhankelijk online leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen uit Nederland, met bijkomend oefenmateriaal. Ze zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen. Deze toetsen kunnen zowel ingezet worden in het basis- als het secundair onderwijs. De resultaten kunnen zowel op leerling-, op klas- en op schoolniveau worden bekeken. Bovendien zijn deze toetsen gevalideerd aan het Europees Referentiekader.

Het project Dia@be wil de Nederlandse begrijpend leestoets van de Diatoetsen, Diatekst, vervlaamsen. Op die manier wordt deze begrijpende leestoets  afgestemd op de Vlaamse context. Diatekst bestaat telkens uit vijf informatieve teksten met elk tien tot twaalf meerkeuzevragen. De leerlingen starten de toets op het niveau dat de leraar voor hen klaarzet. Daarna past de toets zich na twee teksten automatisch aan het niveau van de leerlingen aan. De vragen testen zowel het woordbegrip, het zinsbegrip als het tekstbegrip in zijn geheel. Op basis van de toetsresultaten brengt Diaplus ondersteunend oefenmateriaal voor de leerlingen.